Skupščina DOS Ljubljana

DNEVNI RED SKUPŠČINE 2017 in gradivo (na povezavi pri posamezni točki):

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
 3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 6. Sprejem poslovnika Skupščine DOS Ljubljana (Poslovnik skupščine DOS Lj.)
 7. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine (https://www.drustvo-doslj.si/wp-content/vsebina/2017/03/Zapisnik-Skup%C5%A1%C4%8Dine-DOS-Ljubljana-2017_21.3.2017_F.pdf)
 8. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Strokovna komisija, Disciplinska komisija)
 9. Sprejem finančnega poročila za leto 2017
 10. Sprejem finančnega plana za leto 2018
 11. Potrditev novega Disciplinski pravilnik DOS Ljubljana
 12. Razno

Ne pozabite – vidimo se v ponedeljek, 19.3.2018 ob 17:15 na Prešernovem trgu v Ljubljani. NE ZAMUJAJTE!!!!