Vabilo na skupščino DOS Ljubljana 2021

Spoštovani,

vljudno vabljeni na Skupščino DOS Ljubljana, ki bo v ponedeljek 29. marca 2021 ob 17.00 potekala preko spletne aplikacije Zoom.

DNEVNI RED SKUPŠČINE 2021

  1. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
  2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Sprejem dnevnega reda Skupščine
  5. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
  6. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
  7. Sprejem finančnega poročila za leto 2021
  8. Sprejem finančnega plana za leto 2020
  9. Razno

 

Poročila vseh organov, ki jih bomo obravnavali na skupščini, lahko dobite na naslednji povezavi:

https://www.drustvo-doslj.si/2021/03/porocila-odborov-dos-ljubljana-za-leto-2020/

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana