ZAPISNIK 12. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

ZAPISNIK 12. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

 

Seja je bila 11. septembra 2018 v Kamniku s pričetkom ob 20.00 uri.

 

Prisotni člani UO: Jana Prešeren, Maša Serec, Dejan Perčič, Janez Šuštaršič, Rok Zajec, Alenka Lavrin

Prisotni člani SO: Franci Kramar, Mihajlo Milojevič

Prisotni člani NO: Klara Srša, Dušan Saurin, Mojca Hočevar

Upravičeno odsotni: Daniel Sever

 

DNEVNI RED:

1) Pregled in potrditev zapisnika 11. seje

2) Turnir DOS-ov

3) Kratko poročilo blagajnika

4) Mapa za začetnike

5) Kampanja za nove sodnike

6) Sodniška oprema

7) Poročilo Strokovnega odbora

8) Razno

 

AD 1

Ugotavljamo, da so bili vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

Sklep 12/1: Potrjujemo zapisnik prejšnje seje.

 

AD 2

Predsednica se vsem zahvali za sodelovanje pri organizaciji turnirja, nekateri so prispevali materialno, nekateri so pomagali na dogodku, nekateri so igrali. Splošen vtis je pozitiven. Kljub temu ugotavlja, da smo se premalo angažirali pred samim dogodkom. Povratne informacije ostalih DOS-ov so bile pozitivne. Kar se financ tiče, smo porabili ves denar oziroma bomo nekoliko v minusu, če bomo dobili račun za telovadnico. Generalno gledano, je dobro izpadlo.

Sklep 12/2: Turnir DOS se je tako organizacijsko kot finančno dobro izvedel.

AD 3

 

Glede financ je do danes s strani klubov vse poplačano, razen s strani UOL.

Sprejeli smo nov Pravilnik o vrednotenju aktivnosti (v nadaljevanju Pravilnik).

Sklep 12/5: Tekom naslednjega tedna se bodo v sistemu na novo vpisali odbitki glede na točke aktivnosti posameznega sodnika preteklo sezono.

Sklep 12/4: Tajnica DOS Ljubljana objavi nov Pravilnik. Na koncu sezone bomo naredili analizo Pravilnika in pogledali, kako se sistem obnese.

 

AD 4

V DOS Ljubljana obstaja želja, da bi šli v realizacijo razvoja Mape za začetnike (kjer bi bile zbrane vse praktične informacije za pomoč začetnikom, saj je na seminarju vse nemogoče obdelati). Predsednica meni, da je to potrebno narediti na ravni ZOSS.

Sklep 12/5: Lavrin in Saurin bosta pripravila osnutek takšnega dokumenta.

Sklep 12/6: Predsednica DOS Ljubljana bo osnutek posredovala sekretarju ZOSS, ki ga bo dopolnil in dokončno uredil.

 

AD 5

Po drugih DOS-ih se zanimajo za plakate, spletne pasice, video vsebine za facebook in radijski spot. Mi bi poleg tega želeli še vsebino za v e-mail.

Sklep 12/7: Predsednica sporoči podjetju, ki pripravlja materiale, da pripravijo vsebino za e-mail.

Sklep 12/8: Perčič bo vprašal na Šport klubu, če bi zavrteli reklamni oglas.

Sklep 12/9: Plakate bodo po šolah in telovadnicah raznosili Zajec, Hočevar, Lavrin, Srša, Šušteršič. Rabimo cca 40 plakatov.

AD 6

Nove majice so identične starim, dizajn je isti, prav tako barva, material malenkost drugačen.

Sklep 12/10: Tajnica pošlje sodnikom obvestilo za naročilo opreme – majic in hlač.

 

 AD 7

Seminarja C liste se je udeležilo okrog 20 sodnikov, v glavnem zapisnikarji. Sodniki, ki bi se jih lahko dalo sodit na 3. ligo, so trije, štirje. Pozna se, da damo na leto dva, tri naprej na B listo, zato za tretjo ligo zmanjka izkušenih sodnikov.

Sodnike se je opozorilo, da morajo vsi znati pisati elektronski zapisnik, saj je v letošnji sezoni elektronski zapisnik tudi na 2. moški in 1. b ženski ligi.

Želimo si, da bi dobili od ZOSS-a gradivo za nove sodnike in za sodnike začetnike. Oba seminarja bomo organizirali konec septembra ali v začetku oktobra.

Kar se tiče delegiranja, so bili lansko leto problemi. Na C listi je bila včasih zasedenost tudi 60-odstotna. Dvakrat smo prosili za pomoč DOS Gorenjsko.

Težave letos pričakujemo tudi z linijskimi sodniki. Delno bomo lahko reševali z vezavami 3. in 1. lige.

Posebno opozorilo velja za sodnike A in B liste, da dosledno javljajo zasedenost ob nedeljah, ko so po novem lahko tekme lig.

Sklep 12/11: Predsednica bo govorila z Mačkom glede tekem ob nedeljah in posledičnih morebitnih težav z delegacijami DOS-a.

Sklep 12/12: Tajnica pošlje sodnikom obvestilo, da dosledno javljajo zasedenost, zlasti ob nedeljah.

 

AD 8

Za letošnje darilo članom DOS Ljubljana bi kupili torbice za sodniške pripomočke. Kupili bi tudi kartone, piščalke in trakove pa še imamo.

Na isti način kot lani izpeljemo Guidov turnir, pri čemer nam zagotovi prostor za seminar, mi pa zanj sodnike. Na mladinkah bi bilo treba zagotoviti dva sodnika.

Sklep 12/13: Milojevič doma preveri, če gre v njegovo torbico tablica in ostali pripomočki.

Sklep 12/14: Predsednica govori z Guidom glede izvedbe turnirja in seminarja.

Sklep 12/15: Kar se tiče mednarodnih tekmovanj, ni sprememb od lanske sezone.

 

Seja je bila končana ob 21:45.

 

Zapisala: Maša Serec

 

Zapisnik 12. seje UO DOS LJ_11.9.2018