NUJNO!!!! POTRDILO O AKTIVNOSTI

Spoštovani,

Prosimo vas, da najkasneje do 24.8.2018 v sistemu www.zoss.si označite vašo aktivnost za tekmovalno sezono 2018-2019. Vašo aktivnost potrebujemo za pripravo list za naslednjo tekmovalno sezono.

AKTIVNOST MORATE OZNAČITI V SISTEMU IN NE NA MAILU! AKTIVNOST lahko označite tudi kasneje v sistemu in sicer pogledate vaša e-obvestila in označite vašo aktivnost.

S klikom na eno od možnosti potrjujem, da bom v tekmovalni sezoni 2018-2019 pripravljen delovati kot AKTIVNI SODNIK, bom MIROVAL ali bom KONČAL AKTIVNOST V DOS. To velja kot POTRDILO O AKTIVNOSTI za tekmovalno sezono 2018-2019.

Obvezujem se, da bom izpolnil vse pogoje za uvrstitev na ustrezno listo in redno izpolnjeval vse dolžnosti ter naloge in se redno odzival na delegacije. Prav tako se obvezujem, da bom delegacijo odpovedal samo v primeru opravičenega razloga (10. člen Pravilnika o delegiranju). Članarino bom poravnal skladno s Statutom ZOSS ter skladno s Statutom DOS-a. Vaša odločitev o AKTIVNOSTI še ne pomeni, da ste že dokončno uvrščeni na listo.

Kasnejša sprememba odločitve ni možna!

Z lepimi pozdravi, DOS Ljubljana