1. Seja UO in SO DOS-Lj. v letu 2013

Seja je bila 26. marca 2013 v Ljubljani s pričetkom ob 20.00 uri. Prisotni člani: Jana Prešeren, Dejan Perčič, Brane Maček, Aco Kramar, Janez Šuštaršič, Dušan Saurin, Rok Zajec in Maša Serec Upravičeno odsoten član: Danijel Sever DNEVNI RED: 1. Potrditev članov in Strokovne komisije 2. Ažuriranje spletne strani DOS Ljubljana (zapisniki, ostali dokumenti, video […]

Preberi več »

Zapisnik skupščine 2012

Skupščina je potekala v četrtek, 30.3.2012, v prostorih osnovne šole Šentvid v Ljubljani. Prisotni:  Aco Kramar, Dejan Perčič, Ajda Cilenšek, Jana Prešeren, Jaka Klemenčič, Irena Podlesnik, Dušan Saurin, Maša Serec, Matej Ivanc, Klara Srša, Rok Zajec, Alenka Lavrin, Simon Kuplenk, Živa Kuplenk in Kaja Maršič. Dnevni red: 1.            Otvoritev skupščine 2.            Izvolitev delovnih teles Skupščine […]

Preberi več »

7. seja UO – 20. 03. 2012

Seja je bila 20. marca 2011 v Mostah pri Komendi z začetkom ob 20.30 uri. Prisotni: Jana Prešeren, Marko Gruden, Franci Kramar, Mihajlo Milojević in Dejan Perčič. Upravičeno odsotni: Daniel Sever, Kaja Maršič in Igor Luzar. Dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje UO DOS Ljubljana 2. Pregled gradiva za redno skupščino ZOSS […]

Preberi več »

5. seja UO

Seja je bila v četrtek, 2. junija 2011 v Kamniku, s pričetkom ob 20:30 uri. Prisotni: Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Jana Prešeren, Iso Adrovič, Dušan Saurin, Igor Luzar, Danijel Sever, Marko Gruden, Aco Kramar in Kaja Maršič Dnevni Red: 1. Pregled zapisnika 4. seje UO 2. Pregled zapisnika skupščine DOS Lj 3. Pregled dopisov poslanih […]

Preberi več »

4. seje SO – 16.11.2010

Seja je bila v četrtek, 16. novembra 2010 v Ljubljani, s pričetkom ob 21:30. Prisotni: Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Iso Adrovič Ostali prisotni: Jana Prešeren, Dušan Saurnin, in Kaja Maršič. Opravičeno odsoten: Jovanovič Dejan Dnevni Red: 1. Zamenjava člana SS DOS Lj. 2. Poročilo o delegiranju v letošnji sezoni 3. Seminar za začetnike 4. Razno […]

Preberi več »