ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2017

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2017 Skupščina je bila 14. marca 2017 v Domu na Krimu (Strahomer 60, Ig) s pričetkom ob 18.30 uri. Prisotni člani: Maša Serec, Maja Spirovska, Jana Prešeren, Špela Plešnik, Janez Šuštaršič, Alenka Lavrin, Daniel Sever, Klara Srša, Mateja Veber, Dejan Jovanovič, Senka Imamović Kumalić, Dušan Vrečar, Dejan Perčič, Iso Adrovič, Janez […]

Preberi več »

NOV STATUT DOS LJUBLJANA

Statut društva Na podlagi 4., 8. in 9 člena Zakona o društvih (ZDRu-1-UPB2, Uradni list RS, št.64/2011 – uradno prečiščeno besedilo) je občni zbor Društva odbojkarskih sodnikov Ljubljane dne 22. 2. 2017 sprejel naslednji S T A T U T I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Društvo odbojkarskih sodnikov Ljubljana (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, […]

Preberi več »

ZAPISNIK IZREDNE KORESPONDENČNE SKUPŠČINE DOS LJ

ZAPISNIK IZREDNE KORESPONDENČNE SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA   Izredna korespondenčna skupščina z zadevo glasovanja članov Društva odbojkarskih sodnikov glede sprejetja sprememb statuta je bila sklicana 20. februarja 2017. Vabljeni h glasovanju in pravico do glasovanja so imeli člani Društva odbojkarskih sodnikov, in sicer aktivni sodniki, delegati kontrolorji, sodniki, ki so na listi čakanja, in predsednica Društva […]

Preberi več »

Pravilnik Strokovnega odbora

Na podlagi 40. člena Statuta Društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana je upravni  odbor na svoji seji dne 7.1.2017 sprejel  PRAVILNIK STROKOVNEGA ODBORA društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana   I. SPLOŠNE DOLOČBE člen S tem pravilnikom se ureja delovanje Strokovnega odbora Društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana (v nadaljevanju SO). V pravilniku se v besedilu za oba spola uporabljena moška […]

Preberi več »

ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA   Seja je bila 7. januarja 2017 v Ljubljani s pričetkom ob 20.00 uri. Vabljeni so bili tudi člani Strokovnega in Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.   Prisotni člani: Dejan Perčič, Franci Kramar, Janez Šuštaršič, Maša Serec, Klara Srša, Brane Maček, Daniel Sever, Dušan Saurin, Mihajlo Milojevič, Mojca […]

Preberi več »

ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE SK ZOSS

Spoštovani, pošiljamo vam sklepe dopisne seje Strokovne komisije ZOSS, kjer najdete tudi pomembne informacije glede elektronskega testiranja. Strokovna komisija ZOSS 2. dopisna seja od 30.6. do 23.9. 2016 V razpravi so sodelovali člani komisije: Blaž Markelj, Sanja Miklošič, Branko Hrga, Dejan Perčič, Emil Kolenc in Vid Zupančič. Ad. 1: Komisija je objavila razpis za sodnike skupine […]

Preberi več »

Zapisnik skupščine DOS Ljubljana 2015

 ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2015 Skupščina je bila 19. marca 2015 v sejnih prostorih Kluba 300 v Ljubljani s pričetkom ob 18.00 uri. Prisotni člani: David Kene, Igor Luzar, Klara Srša, Matjaž Brajer, Iso Adrovič, Sara Petek, Drago Ferko, Kaja Maršič, Mihajlo Milojevič, Maja Spirovska, Domen Figar, Nika Plot, Dušan Saurin, Ana Kunej, Eva Cizel, […]

Preberi več »

ZAPISNIK SEJE STROKOVNEGA ODBORA DOS LJ

ZAPISNIK SESTANKA STROKOVNEGA ODBORA Kraj: Ljubljana Datum: 5. april 2016 Začetek 16:00 Prisotni: Kramar, Maček, Perčič, Milojevič, Serec Opravičeno odsotni: /   Dnevni red: Pregled zapisnika prejšnje seje Razdelitev funkcij v Strokovnem odboru Pregled statistike sojenja v sezoni 2015/16 Napredovanja v sezoni 2016/17 Seminarji za nove sodnike in sodnike začetnike v letu 2016 Predlogi za […]

Preberi več »