7. seja UO – 20. 03. 2012

Seja je bila 20. marca 2011 v Mostah pri Komendi z začetkom ob 20.30 uri. Prisotni: Jana Prešeren, Marko Gruden, Franci Kramar, Mihajlo Milojević in Dejan Perčič. Upravičeno odsotni: Daniel Sever, Kaja Maršič in Igor Luzar. Dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje UO DOS Ljubljana 2. Pregled gradiva za redno skupščino ZOSS […]

Preberi več »

5. seja UO

Seja je bila v četrtek, 2. junija 2011 v Kamniku, s pričetkom ob 20:30 uri. Prisotni: Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Jana Prešeren, Iso Adrovič, Dušan Saurin, Igor Luzar, Danijel Sever, Marko Gruden, Aco Kramar in Kaja Maršič Dnevni Red: 1. Pregled zapisnika 4. seje UO 2. Pregled zapisnika skupščine DOS Lj 3. Pregled dopisov poslanih […]

Preberi več »

3. Seja UO – 16.11.2010

Seja je bila v četrtek, 16. novembra 2010 v Ljubljani, s pričetkom ob 20:00 uri. Prisotni: Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Jana Prešeren, Dušan Saurin, Iso Adrovič in Kaja Maršič. Opravičeno odsotni: Marko Gruden, Daniel Sever, Aco Kramar, Igor Luzar Dnevni Red: Pregled zapisnikov 12. in 13. seje predsedstva ZOSS Obravnava groženj na tekmi 3 DOL […]

Preberi več »