4. seje SO – 16.11.2010

Seja je bila v četrtek, 16. novembra 2010 v Ljubljani, s pričetkom ob 21:30. Prisotni: Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Iso Adrovič Ostali prisotni: Jana Prešeren, Dušan Saurnin, in Kaja Maršič. Opravičeno odsoten: Jovanovič Dejan Dnevni Red: 1. Zamenjava člana SS DOS Lj. 2. Poročilo o delegiranju v letošnji sezoni 3. Seminar za začetnike 4. Razno […]

Preberi več »

Zapisnik 3. seje SO DOS Ljubljana – 1.7.2010

Strokovni odbor DOS Ljubljana je na seji dne 1. julija.2010 obravnaval naslednje točke dnevnega reda: 1. Analiza sojenja v sezoni 2009/2010 2. Analiza delegiranja v sezoni 2009/2010 3. Predlog sodnikov v B2 skupino 4. Priprava gradiva za licenčne seminarje 5. Priprava gradiva za tečaj za nove sodnike 6. Določitev pooblaščenca za delegiranje za sezono 2010/2011 […]

Preberi več »

Poročilo NO za leto 2009/2010

Nadzorni odbor DOS Ljubljana je od zadnje skupščine DOS Ljubljana sklical dve korespondenčni seji in sicer 5.5.2009, ter 3.3.2010. Na prvi seji smo člani NO DOS Ljubljana izvolili novega predsednika. Na drugi seji smo sprejeli sklep s katerim smo zahtevali od ostalih organov DOS Ljubljana letna poročila za prihajajočo skupščino.

Preberi več »