Zapisnik 10. seje UO DOS Ljubljana

ZAPISNIK 10. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

Seja je bila 29. septembra 2017 v Kamniku s pričetkom ob 18. uri.

Prisotni: Jana Prešeren, Maša Serec, Dejan Perčič, Daniel Sever, Janez Šuštaršič, Rok Zajec, Alenka Lavrin, Franci Kramar

Upravičeno odsotni: Klara Srša

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
 2. Potrditev Poslovnika Skupščine
 3. Poročilo SO 2017 in predvidene aktivnosti
 4. Vpis sodnikov BV v sistem in njihova aktivnost, dvojni profil sodnikov
 5. Razno

AD 1

Ugotavljamo, da sklepi 9/1, 9/5 in 9/6 še niso bili realizirani, sklepa 9/1 in 9/5 smo realizirali na tej seji.

Sklep 10/1: Disciplinski pravilnik je bil popravljen v skladu s predlogi in soglasno sprejet. Objavljen bo na spletni strani društva.

AD 2

Sklep 10/2: Poslovnik Občnega zbora je bil usklajen v skladu s popravki in soglasno potrjen. Objavljen bo na spletni strani društva.

AD 3

Predsednik strokovnega odbora DOS Ljubljana je predstavil delno POROČILO STROKOVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA ZA LETO 2017, do 29. 9. 2017.

Strokovni odbor DOS Ljubljana (v sestavi Franci Kramar, predsednik, Dejan Perčič, član, Brane Maček, član, Mihajlo Milojevič, član, in Maša Serec, članica) je bil v tej sestavi potrjen na letošnji Skupščini za obdobje štirih let. Zadeve smo reševali v glavnem korespondenčno, pogrešam pa ažurnejše odgovore v določenih zadevah.

Naloge članov ostajajo iste kot v preteklem obdobju.

 • Kramar – vodenje in koordinacija odbora, delegiranje sodnikov, uskladitev pravilnikov in priprava novega pravilnika, ki bo določal dela in naloge Strokovnega odbora.
 • Maček – pomoč pri delegiranju sodnikov, pomoč pri uskladitvi pravilnikov in pripravi novega pravilnika, ki bo določal dela in naloge Strokovnega odbora.
 • Perčič – vezni člen med Strokovnim odborom DOS Ljubljana in Strokovno komisijo ZOSS.
 • Milojevič – skrb za izobraževanje mladih sodnikov in sodnikov začetnikov.
 • Serec – skrb za obveščanje sodnikov (internet, maili …).

Na seji Upravnega odbora je bil sprejet tudi Pravilnik strokovnega odbora.

Strokovni odbor je organiziral obvezen licenčni seminar (po polovici sezone) januarja 2017 v Kosezah, ki sta ga vodila Kramar in Milojevič. V septembru so organizirali v Kamniku licenčni seminar, ki se ga je udeležila večina sodnikov C liste, vodila pa sta ga Kramar in Perčič. V oktobru bodo organizirali tečaj za pisanje el. zapisnika (6. 10.), ki ga bo vodil Milojevič in se ga naj bi udeležili vsi sodniki liste C. Poleg tega bodo v oktobru (11. 10.) organizirali v Kamniku tečaj za nove sodnike, želijo pa si, da bi ga vodil še kdo, ki ni član SO. Konec oktobra načrtujejo še tečaj za sodnike začetnike – čakajo na navodila. Skrb SO v bodoče mora biti še naprej predvsem, da zadržimo mlade sodnike v naših vrstah vsaj za nekaj let. Število brezplačnih spremljanj se mora še povečati. Ne smemo se zgledovati po drugih DOS-ih.

Pred novo sezono so predlagali dva sodnika za napredovanje z liste C na B3 (Lavrin in Vrečar).

Pri samem delegiranju ni bilo večjih težav, razen z nekaterimi sodniki, ki pravila javljanja zasedenosti in iskanja svojih zamenjav še vedno vzamejo z levo roko. Velik problem je sicer število zasedenosti ob sobotah, saj se le-to na listi C za DOS Ljubljana giblje od 40 % do 50 % vsak vikend. Že samo ta podatek ogromno pove o resnosti naših sodnikih in konec koncev tudi vpliva na napredovanje sodnikov. Letos imamo manj sodnikov kot lani. Delegatorja najbolj skrbijo tekme mini in male odbojke, saj klubi ne zagotavljajo sodnikov začetnikov, kljub temu da smo jih lani izobrazili preko 60.

Predlagajo tudi, da Upravni odbor sprejme naslednja sklepa:

 • Vsi sodniki liste A in izbrani sodniki liste B morajo vsaj enkrat letno sodelovati na seminarjih za izobraževanje mladih sodnikov. Predsednik pravočasno pozove sodnike k sodelovanju, v primeru, da ni zadostnega odziva, pa sodnike delegira na seminar/tečaj prek sistema.
 • Vsi sodniki liste A in izbrani sodniki liste B morajo vsaj dvakrat letno opraviti ogled sojenja mladih sodnikov in pravočasno vnesti opažanja, ki jih morajo tudi poslati sodnikom.

SO predlaga, da se vsem sodnikom, ki opravljajo brezplačne aktivnosti, ki se tičejo izobraževanja mladih sodnikov, povrnejo potni stroški.

Sklep 10/3: Podpiramo predlog SO, da je seminar za elektronski zapisnik obvezen za listo C in toplo priporočljiv za listi A in B.

Sklep 10/4: V kolikor bodo turnirji mini in male odbojke ob sobotah izven razpisanega termina, kot je opredeljen v 16. členu Pravilnika tekmovanj za sezono 2017/18, DOS Ljubljana ne more jamčiti, da bo lahko delegirala potrebne sodnike.

Sklep 10/5: Vsi sodniki liste A in izbrani sodniki liste B morajo vsaj enkrat letno sodelovati na izobraževanjih, ki jih organizira Strokovni odbor (SO). Predsednik SO pravočasno pozove sodnike k sodelovanju, v primeru, da ni zadostnega odziva, pa sodnike delegira na seminar/tečaj prek sistema.

Sklep 10/6: Vsi sodniki liste A in izbrani sodniki liste B morajo vsaj dvakrat letno opraviti ogled sojenja mladih sodnikov in pravočasno vnesti opažanja, ki jih morajo tudi poslati sodnikom.

Sklep 10/7: Vsem sodnikom, ki opravljajo brezplačne aktivnosti, ki se tičejo izobraževanja mladih sodnikov, se povrnejo potni stroški. Delegator priskrbi podatke o potnih stroških sodnikov za brezplačno opravljanje aktivnosti.

AD 4

Sklep 10/8: Sekretarja ZOSS bomo seznanili z zahtevo, da se ne sme več zgoditi, da se v sistem ZOSS vnašajo novi sodniki brez vednosti DOS Ljubljane in teh sodnikov, saj vpis v sistem za seboj potegne obveznosti tako DOS-a kot vpisanega člana, kot so recimo pristopna izjava v društvo, zadeve, vezane na izplačila, pisanje potnih nalogov ipd.

Sklep 10/9: Pozivamo ZOSS, da se vse osebe, ki sodelujejo v tekmovanjih odbojke na mivki in so v sistemu označene z BV ali VT (sodniki, vodje tekmovanj), odstrani iz sistema DOS-ov in se zanje najde drugačna sistemska rešitev.

AD 5

Sodniške hlače so sešite in so bile nedavno tudi že odposlane. Majice so naročene. Iz ZOSS čakamo na navodila glede sponzorskih našitkov.

Mobilna aplikacija je v razvoju.

Sklep 10/10: Na OZS se naslovi prošnjo po objavi novičke o seminarju za nove sodnike (tudi na FB), pošlje se prošnja predsedniku trenerske organizacije za razpošiljanje novičke trenerjem, pošlje se oblikovano vabilo Branetu Mačku, da razpošlje novico vsem odbojkarskim delavcem, ki delujejo na območju DOS Ljubljana.

Sklep 10/11: Darila za člane DOS Ljubljana bomo kupili do zimskega seminarja.

Sklep 10/12: Ervina Strmčnika sprejmemo v DOS Ljubljana. Dejan Perčič bo sekretarju ZOSS predlagal, da se za vse sodnike z dvojnimi profili izplačila iz sekundarnega DOS-a prenesejo v matičnega.

Sklep 10/13: Iz DOS Ljubljana bomo naslovili dopis z zahvalo za dobro sodelovanje in korekten odnos na Svetovnem prvenstvu v odbojki za ženske do 23 let, ki je potekalo septembra 2017 v Ljubljani.

Sklep 10/14: Kriteriji nagrajevanja članov DOS Ljubljana bodo natančneje pojasnjeni.

Seja je bila končana ob 20.45.

 

Zapisnik 10. seje UO DOS LJ_29.9.2017_F