Pojasnilo za piskanje menjav

Spoštovani,

na seminarju C liste je bilo napačno sporočeno, da je treba pri več menjavah igralcev iste ekipe vsako menjavo piskati posebej. To ne drži, pravila se za to niso spremenila in ostaja enako kot lani:

Tudi za zamenjavo več igralcev iste ekipe zapisnikar pritisne sireno le enkrat. Če ob isti prekinitvi zamenjata ekipi A in B, potem pa je potrebno sireno pritisniti dvakrat (za vsako ekipo posebej).

Zapisnikar naj diskretno pokaže drugemu sodniku, pri kateri ekipi vpisuje zamenjave, da se ne bi zgodilo, da zapisnikar vpisuje zamenjave ene ekipe, drugi sodnik pa v igrišče spušča igralce druge ekipe. Lahko pa se dogovorijo (priporočljivo), da se v takem primeru zapisnikar ravna po položaju drugega sodnika.

Z lepimi pozdravi!

DOS Ljubljana