ZAPISNIK 9. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

ZAPISNIK 9. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

 

Seja je bila 12. aprila 2017 v Ljubljani s pričetkom ob 19.00 uri.

Vabljen je bil tudi predsednik Strokovnega odbora.

Prisotni člani: Alenka Lavrin, Dejan Perčič, Franci Kramar, Janez Šuštaršič, Maša Serec, Daniel Sever, Jana Prešeren, Rok Zajec

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (https://www.drustvo-doslj.si/2017/01/zapisnik-8-seje-upravnega-odbora-dos-ljubljana/)
  2. Določitev tajnika, blagajnika in podpredsednika (UO)
  3. Potrditev članov strokovnega odbora
  4. Pregled in potrditev sprememb disciplinskega pravilnika (v priponki)
  5. Definiranje vsebine za mobilni dostop do sistema za delegiranje
  6. Razno

 

AD 1

Sklep 9/1:

Ugotavljamo, da sklep 8.6 in 8.7 nista bila realizirana, pri čemer Poslovnika Upravnega odbora ne potrebujemo, potrebujemo pa Poslovnik Skupščine, ki ga bomo uskladili v korespondenčno potrditev skupščini oziroma vsem članom.

 

Ad 2

Sklep 9/2: Maša Serec je soglasno potrjena kot tajnica društva.

Sklep 9/3: Dejan Perčič je soglasno potrjen kot blagajnik in podpredsednik društva.

Vsi  sklepi z zadnje seje so bili realizirani. Edini sklep, ki ni bil realiziran, je dopis na OZS glede odnosa strokovnih delavcev do naših sodnikov. Glede na oddaljenost dogodka dopis ni več smiseln, prav tako je potekal pogovor o tej zadevi na OZS.

 

AD 3

Sklep 9/4: Člani Strokovnega odbora so soglasno potrjeni.

Predsednik: Franci Kramar

Člani: Dejan Perčič, Brane Maček, Maša Serec, Mihajlo Milojevič

Pooblaščenec za delegiranje: Franci Kramar

 

AD 4

Pregledali smo posodobljen Disciplinski pravilnik in dodali popravke.

Sklep 9/5: Disciplinski pravilnik se popravi v skladu s pripombami in se sprejme korespondenčno v okviru UO.

 

AD 5

Sklep 9/6: Vsebine so definirane in bodo poslane skrbniku aplikacije ZOSS v urejanje.

 

AD 6

Od 24. do 28. maja 2017 bodo kvalifikacije za SP v Ljubljani (dvorana Stožice). Zagotoviti moramo 4 linijske sodnike in 2 zapisnikarja na tekmo (na dan so 3 tekme, ob 15:00, 17:30 in 20:00). Za predviden sodniški zbor bo obvezna udeležba na usklajevalnem sestanku z organizatorji, kar bo približno teden dni pred dogodkom.

Jeseni bodo kvalifikacije SP U23, kjer je že zdaj znano, da se bo igralo v dveh dvoranah in da je zahteva tekmovanja, da isti linijski sodnik ne sme soditi dveh zaporednih tekem. Za predviden sodniški zbor bo obvezna udeležba na usklajevalnem sestanku z organizatorji, kar bo približno teden dni pred dogodkom.

Poslovnik skupščine – Perčič pošlje delovno verzijo v pregled.

 

Seja je bila končana ob 20:45.

Zapisala: Maša Serec

Zapisnik 9. seje UO DOS LJ_5.5.2017_F