ZAPISNIK IZREDNE KORESPONDENČNE SKUPŠČINE DOS LJ

ZAPISNIK IZREDNE KORESPONDENČNE SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA

 

Izredna korespondenčna skupščina z zadevo glasovanja članov Društva odbojkarskih sodnikov glede sprejetja sprememb statuta je bila sklicana 20. februarja 2017.

Vabljeni h glasovanju in pravico do glasovanja so imeli člani Društva odbojkarskih sodnikov, in sicer aktivni sodniki, delegati kontrolorji, sodniki, ki so na listi čakanja, in predsednica Društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana.

Vabljeni: člani DOS LJ (58)

Dnevni red:

1) Potrditev sprememb statuta DOS Ljubljana

AD 1

V DOS Ljubljana smo pripravili spremembe statuta. Vsem članom smo preko domene domače spletne strani poslali obvestilo o potrditvi sprememb statuta z dvema priponkama – dokument z vsemi vidnimi spremembami starega statuta ter čistopis novega statuta. Člani so bili pozvani, da tajnici društva preko e-maila sporočijo strinjanje s potrditvijo sprememb statuta.

»VABILO«

NUJNO – SKLIC IZREDNE SKUPŠČINE

Spoštovani,

dne 20.2.2017 sklicujemo izredno korespondenčno skupščino članov Društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana.

Dnevni red:

1) Potrditev sprememb statuta

Priloženi spodaj sta dve datoteki, in sicer vse vidne spremembe starega statuta, ter čistopis novega statuta.

Ali potrjujete spremembe statuta, kot je navedeno v priponki? Odgovor nam posredujte na masa.serec@gmail.com najkasneje do srede 22.2.2107 do 16. ure. Spremembe statuta mora potrditi vsaj 50% vseh članov.  Vljudno prosimo za pravočasni odziv!

Statut DOS LJ_vidni popravki_20.2.2017

Statut DOS LJ_čistopis_20.2.2017

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana

 

Sklep 1. Spremembe statuta DOS Ljubljana je potrdilo 35 od 58 članov DOS Ljubljana, kar predstavlja večino vseh članov, s čimer so spremembe statuta DOS Ljubljana potrjene.

 

Zapisala: Maša Serec, tajnica DOS Ljubljana

V Ljubljani, 22.2.2017

Zapisnik izredne korespondenčne skupščine DOS Ljubljana_22.2.2017_F