MENJAVA IGRALKE PO PISKU 1. SODNIKA

PRIMER: V prostor za menjave je prišla igralka s tablico, prva sodnica je že dala znak za servis, takoj za njo je zapisničarka piskala menjavo. Drugi sodnik je rekel igralki, da menjava ni dovoljena in naj se umakne iz prostora za menjave. Drugi sodnik je od zapisničarke zahteval vpis nedovoljene menjave (pod opombe). Zapisničarka tega ni storila, saj je prvi sodnik piskal serverki 8 sekund in nasprotna ekipa je tako dobila točko.
Kako bi moral odreagirati na situacijo prvi sodnik, drugi sodnik in zapisničarka. Verjetno bi moral prvi sodnik dati znak za ponavljanje in pokazati znak za zavlačevanje, potem pa bi zapisničarka to zabeležila v zapisnik?
ODGOVOR:
Akcija je prekinjena, ko eden od sodnikov (zapisnikar) zapiska.

Pripetila se je napaka sodniškega zbora, vendar v tem primeru je napaka storjena tudi s strani ekipe, oziroma igralke, ki je zamudila s prihodom v prostor za zamenjave. Napaka je bila vsekakor zapisničarke, ki je piskala po pisku 1. sodnika.  Ko je 1. sodnik slišal pisk zapisničarke, je bil to znak, da je akcija prekinjena. Tako igralka na servisu ne sme več servirati,  se pravi, napaka 1. sodnika, ki je igralko kaznoval s prekoračitvijo časa.

Pravilno bi bilo:
Prvi sodnik zapiska še enkrat in pokaže znak za ponavljanje, drugi sodnik zamenjavo zavrne, prvi sodnik izreče opomin ali kazen za zavlačevanje in zapisničarka opomin ali kazen zapiše v zapisnik (v primeru kazni točka za nasprotno ekipo). Zapisnikar in drugi sodnik pokažeta znak za nadaljevanje in prvi sodnik ponavlja servis.
Če bi se pa zgodilo, da je prvi sodnik dal znak za servis, drugi sodnik ali zapisnikar nista zapiskala menjave, igralka bi pa vseeno prišla s tablico v prostor za zamenjave ter se po pisku 1. sodnika vrnila na klop, potem pa bi moral drugi sodnik po končani akciji zahtevati vpis nedovoljene zahteve (križec) v zapisnik.