DNEVNI RED SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2017

Spoštovani,

pošiljamo vam dnevni red Skupščine DOS Ljubljana, ki bo 14. marca ob 18:30 v Domu na Krimu. Gradiva pošljemo naknadno.

 

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
 3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
 7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
 8. Sprejem finančnega poročila za leto 2016
 9. Sprejem finančnega plana za leto 2017
 10. Razrešitev predsednice in vseh organov DOS Ljubljana
 11. Volitve predsednika DOS Ljubljana
 12. Volitve članov NO
 13. Volitve članov DK
 14. Volitve predsednika SO
 15. Razno

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana