Razpis kandidatur v organe Društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana

Spoštovani,

na skupščini DOS Lj, ki bo 14. marca 2017, bodo potekale volitve članov v posamezne organe društva. Vsi člani društva ste pozvani in vabljeni, da se javite na spodaj razpisane kandidature, s čimer imate možnost osebne vključenosti in pozitivnega vpliva na nadaljnje delovanje društva.

Prijavite se po elektronski pošti na masa.serec@gmail.com do vključno 1. marca 2017. Prijave, prejete po tem datumu, bodo štele kot neveljavne. V prijavi navedite, v kateri odbor in za katero funkcijo kandidirate, dodajte pa tudi kratko utemeljitev svoje prijave.

Na podlagi 29. člena Statuta Društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana se na volilni skupščini voli:

 

1)     UPRAVNI ODBOR (vodstvo društva in izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela)

a) Predsednik

b) Blagajnik

c) Tajnik

d) Član

 

2)     STROKOVNI ODBOR (obravnava, organizira in spremlja celotno strokovno delo društva, načrtuje in organizira strokovno izobraževanje za člane in druge zainteresirane, organizira izpite za nove sodnike in sodnike začetnike, delegira sodnike na tekme).

Predsednik sam predlaga preostale člane, ki jih potem potrdi Upravni odbor.

a) Predsednik

 

3)     NADZORNI ODBOR (spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva, opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva in nadzor nad izvrševanjem sklepov občnega zbora).

Izvoljeni člani med seboj izvolijo predsednika.

a) Član

 

4)     DISCIPLINSKA KOMISIJA (vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom).

Izvoljeni člani med seboj izvolijo predsednika.

a) Član

 

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana