NUJNO PREBERI – pojasnilo potrebe po IZREDNI SKUPŠČINI

Spoštovani,

pripravili smo spremembe statuta DOS Ljubljana, ki smo ga nameravali dati v potrditev na redni skupščini, ki bo 15. marca 2017. Ker pa je sedaj prišlo do izredne situacije, vas bomo v naslednjem mailu prosili za potrditev sprememb statuta DOS Lj. Pri razpisu za sredstva Občine Kamnik (kjer vsako leto dobimo na razpisu nekaj denarja za delovanje) smo namreč ugotovili, da ima naše društvo na AJPES-u vpisano napačno šifro dejavnosti in zato ne moremo kandidirati za sredstva.
Rešitev je torej v izredni korespondenčni skupščini, tako da se potrdi novi statut, kjer je tudi to opredeljeno in ustrezno popravljeno. V kolikor nam uspe potrditi nov statut na izredni skupščini (naslednji mail), zahtevana je vsaj 50% potrditev, bomo lahko vložili spremenjeni statut na Upravno enoto in s potrdilom o vlogi se potem lahko prijavimo na razpis za sredstva, kar je vsem v interesu.
Torej v naslednjem mailu boste prejeli predlog novega statuta – v eni datoteki, kaj je popravljeno, in v drugi čistopis novega statuta.
Glavne spremembe statuta so v delu, kjer se opredeljuje članstvo, dejavnost društva, ter način volitev organov na skupščini.
Prosimo vas za hitro odzivnost. Več v naslednjem mailu.
Z lepimi pozdravi,
DOS Ljubljana