POTNI NALOGI

Spoštovani,

skladno s sklepom UO je potrebno poslati do konca junija 2016 potne naloge za pomladni del tekmovalne sezone (od 1.1.2016 do konca sezone).

Vsak potni nalog mora imeti kot prilogo pripeto delegacijo! Nalogov ne številčite!

Za kakršnokoli vprašanje v zvezi z izdelavo potnih nalogov, se obrnite na info@drustvo-doslj.si.

30.6.2016 je skrajni rok, do katerega morate poslati pravilno izdelane in usklajene potne naloge.

Potne naloge pošljite z navadno pošto (ne priporočeno) na naslov blagajnika: Dejan Perčič, Ljubljanska 4j, 1241 Kamnik.

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana