VABILO – REDNA LETNA SKUPŠČINA ZOSS 2016

Spoštovani!

Vabimo vas na redno letno skupščino Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije, ki bo 22. marca 2016 s pričetkom ob 18:00 uri, v Mestni občini Nova Gorica (velika dvorana) – Trg Edvarda Kardelja 1.

Iz DOS Ljubljana se lahko skupščine udeleži 8 članov. Do sedaj prijavljeni (5) so Jana Prešeren, Franci Kramar, Drago Ferko, Dušan Vrečar in David Kene. Vsi, ki ste zainteresirani za udeležbo, to čimprej javite Jani Prešeren na mail: Jana.Preseren@aragon.si. Za udeležbo prejmete 10 točk aktivnosti (Pravilnik).

Dnevni red skupščine:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Sprejem dnevnega reda
 5. Potrditev zapisnika redne skupščine ZOSS 2016
 6. Poročilo predsednice ZOSS za leto 2015
 7. Poročilo nadzornega odbora za leto 2015
 8. Poročilo disciplinskega sodnika za leto 2015
 9. Potrditev finančnega poročila za leto 2015 in finančnega plana za leto 2016
 10. Spremembe Statuta ZOSS
 11. Pobude in predlogi članov
 12. Razno