Pregled plačil plačanih potnih stroškov s strani klubov

Spoštovani,

Sporočamo vam, da je v sistemu www.zoss.si nova nadgradnja, in sicer pri plačilih potnih stroškov in označevanju le teh. Sedaj je poleg kolone, kjer vi (sodniki) označite, ali so potni stroški za posamezno tekmo s strani kluba plačani ali ne, še ena kolona (Pl. Klub), kjer klubi označujejo, ali so potne stroške za določeno tekmo že plačali ali ne. Na spodnji sliki je tudi print screen, kako to izgleda v sistemu.

Ker imajo klubi v letošnji sezoni prvič to opcijo, nekateri klubi tega še ne označujejo, vendar so to redki klubi. Verjamemo, da bodo v bodoče vsi klubi označevali plačane potne stroške.

V kolikor bi se zgodilo, da bi klub označil, da so potne stroške plačali, vi pa potnih stroškov ne bi dobili nakazanih, prosimo, da o tem obvestite sekretarja ZOSS (zoss@odbojka.si), vendar počakajte kak dan, da banka poknjiži plačilo.

 

oznacevanje_placil_potnih_stroskov_18.3.2016

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana