Dnevni red in gradiva za skupščino

Kraj skupščine bo znan v četrtek 3.3.2016, glede na vaš odziv (prijava!).
Spodaj pa vam sporočamo dnevni red skupščine in na to vezana gradiva (poročilo Disciplinske komisije bo objavljen takoj ko ga prejmemo):

DNEVNI RED SKUPŠČINE:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
DISCIPLINSKO POROČILO 2015
POROČILO NADZORNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA ZA LETO 2015
POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOS LJUBLJANA ZA LETO 2015
8. Sprejem finančnega poročila za leto 2015 –finančno poročilo 2015
9. Sprejem  finančnega plana za 2016 –finančni plan 2016
10.Razrešitev člana nadzornega odbora in izvolitev novega
11. Razrešitev predsednika strokovnega odbora in izvolitev novega
12. Razrešitev predsednice nadzornega odbora in izvolitev novega
13. Razno