Elektronsko testiranje iz Pravil odbojkarske igre za sodnike C liste – OBVESTILO

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v letošnji tekmovalni sezoni 2015/2016 potekalo elektronsko testiranje za sodnike C liste iz Pravil odbojkarske igre, in sicer pod naslednjimi pogoji:

Prvo možno reševanje bo od 16.11.2015 (od 12:00 ure) do 22.11.2015 do 23:59 ure. Test bo sestavljen iz 40 vprašanj (25 vprašanj je enakih za vse sodnike, ostalih 15 vprašanj pa računalnik izbere naključno iz nabora 40 vprašanj). Sodnik  pozitivno opravi test, če pravilno odgovori na minimalno 28 vprašanj (od 40 vprašanj), kar znaša 70 %. Vsak sodnik ima za reševanje na voljo NEPREKINJENIH 120 minut (2 uri). Če z reševanjem prenehate sredi testa in ga nadaljujete kasneje (če ni v sklopu 120 minut), bo avtomatsko potekel čas, in v kolikor sodnik ni dosegel 70 % (28 pravilno rešenih vprašanj), se smatra, da testa ni uspešno rešil oziroma ga ni rešil pozitivno.

V kolikor boste test rešili pozitivno (70 % ali več), vam priporočamo, da odgovarjate tudi še na vsa napačno odgovorjena vprašanja toliko časa, dokler testa ne rešite 100 %.

Tisti, ki testa ne bo rešil pozitivno (manj od 70 % ), bo test v prvem obdobju (od 16.11.2015 od 12:00 ure do 22.11.2015 do 23:59 ure) lahko reševal samo še enkrat, in sicer po preteku 48 ur od končanega prvega reševanja.

Tisti, ki testa v prvem obdobju (od 16.11.2015 do 22.11.2015 do 23:59 ure) ne bo pozitivno rešil v dveh poskusih, bo lahko test reševal še enkrat, in sicer v drugem obdobju reševanja (od 24.11.2015 do 29.11.2015 do 23:59 ure).

V kolikor sodnik testa ne bo rešil pozitivno (70 % ali več) niti v tretjem reševanju (MAKSIMALNO DVA POSKUSA V PRVEM OBDOBJU TER EN  POSKUS V DRUGEM OBDOBJU), se mu bo test ponovno odprl čez 30 dni. Četrto reševanje bo predstavljalo zadnjo možnost, da sodnik uspešno (pozitivno) opravi testiranje iz Pravil odbojkarske igre za tekmovalno sezono 2015/2016.

Pri nekaterih vprašanjih je možnih več odgovorov. V tem primeru morajo biti pravilno označeni vsi odgovori, v nasprotnem primeru se odgovor smatra kot napačen in za celotno vprašanje NE prejmete točke.

Kdor testa ne bo reševal v prvem obdobju, bo imel v drugem obdobju za reševanje samo eno možnost in v primeru negativnega rezultata še eno možnost čez 30 dni.

POMEMBNO: Sodnik ne bo delegiran na tekme pod okriljem OZS toliko časa, dokler ne bo pozitivno rešil testa (seveda v skladu z zgornjimi navodili). Ravno tako na listo ne bodo uvrščeni sodniki oziroma D-K in zapisnikarji, ki testa ne bodo reševali. SK ZOSS tudi ne bo sprejemala in obravnavala prošenj, da bi sodnik, ki ni pozitivno opravil testiranja v tekmovalni sezoni 2015/2016, pisal zapisnik.

Hkrati vas obveščamo, da je vse gradivo, ki ga potrebujete za učenje za elektronsko testiranje, objavljeno na spletni strani (www.odbojka.si), in sicer morate predelati naslednje gradivo:

–          Pravila odbojkarske igre 2015-2016

–          Knjigo primerov 2013 (na spletu je v angleškem jeziku objavljena tudi knjiga primerov 2015)

–          Pravilnik o tekmovanjih ter

–          Pravila mini in male odbojke

 

Prilagamo vam še linka, kjer je vse to objavljeno:

http://www.odbojka.si/ozs/uradna_pravila

http://www.odbojka.si/ozs/dokumenti/pravila

Hkrati vas obveščamo, da imate v modulu www.zoss.si pod zavihkom DOKUMENTI objavljenih kar nekaj dokumentov in povzetkov.

Link ter gesla prejmete v ponedeljek dopoldan.

Želimo vam uspešno reševanje!

Z lepimi pozdravi, DOS Ljubljana