Sklep o potrjevanju sodnikov C liste

Spoštovani,

Strokovni odbor je sprejel Sklep o potrjevanju sodnikov C liste (glej spodaj).

Z lepimi pozdravi, DOS Ljubljana

 

Sklep o potrjevanju sodnikov C liste, ki se ne udeležijo licenčnega seminarja

 

Sodniki, ki se niso udeležili C seminarja pod okriljem DOS Ljubljane ali kateregakoli drugega DOS-a, morajo v 7 dneh od datuma zadnjega C seminarja strokovnemu odboru (v nadaljevanju SO) poslati prošnjo za uvrstitev na C listo.

 

SO obravnava vsak primer posebej. SO mora podati sodniku odgovor v 7 dneh od prošnje, in sicer odgovor s potrditvijo ali zavrnitvijo uvrstitve na C listo.

 

Sodnika, ki se ne udeleži C seminarja in mu je SO odobril prošnjo za uvrstitev na C listo, se finančno kaznuje.

 

Kazen:

  • poveča se letni odbitek na 10 % ali
  • sodnika se ne uvrsti na C listo

 

Sklep začne veljati z začetkom sezone 2015/16.

 

Dušan Saurin l.r.

Predsednik SO DOS Ljubljana

 

Šmarje Sap, 4.10.2015