Pošiljanje in zlaganje zapisnikov

Spoštovani,

 

ponovno se dogaja, da ZOSS dobiva zložene zapisnike vsakega posebej, v majhnih kuvertah (ali velika kuverta in zapisniki zložen na minimalno). Ravno tako se dogaja, da je na kuverti premalo znamk, zato vas prosimo, da na kuverte prilepite dovolj znamk, ker v nasprotnem primeru bodo kuverto zavrnili in se bo smatralo, da zapisniki niso bili poslani pravočasno. Prosimo, da si preberete spodnja navodila ter pogledate Navodila za pravilno zlaganje ter pošiljanje zapisnikov_29.9.2015 (klik klik), kjer je tudi slikovno prikazano, kako naj bi pošiljali in zlagali zapisnike. Tistim sodnikom, ki to že upoštevate, pa se najlepše zahvaljujemo.

 

Način pošiljanja zapisnikov:

–          Zapisnike morajo sodniki poslati na naslov: Odbojkarska Zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana (in ne Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije)

–          Kuverte, v katerih pošiljajo zapisnike, naj bodo velikosti minimalno A5, priporočljivo A4 (nikakor pa ne kuverte manjših velikosti, kot so A6 in amerikanke)

–          Zapisnik naj bo vedno prepognjen tako, da je popisana stran na notranji strani

–          Kadar gre za turnir, naj bodo vsi zapisnik skupaj in prepognjeni tako, da je popisana stran na notranji strani (ne zlagati vsakega zapisnika posebej)

–          Ko prepognete zapinik v njega vložite poročilo o tekmi, vse sezname ekip, obrazec od predstavnika domačina (1.DOL)… in vse ostale dokumente (ne zlagajte oziroma prepogibajte vsakega seznama posebej).

–          Za vsako tekmo morajo biti vsi dokumenti zloženi skupaj  (vsi dokumenti posamezne tekme morajo biti vloženi v pravilno prepognjen zapisnik – zapisniki prepognjeni tako (točno na polovico), da je popisana stran na notranji strani, potem je na vrhu protokol in pod njim ostali dokumenti) in ne vsak papir in vsak zapisnik posebej – v primeru, da pošiljate zapisnike in dokumente z več tekem oziroma turnirjev mora biti tako zloženo za vsako tekmo oziroma turnir posebej

–          Vsi zapisniki morajo biti poslani priporočeno. V kolikor pošljete nepriporočeno, mora biti na kuverti zadostna vrednost znamk, v nasprotnem primeru bo pošta zavrnjena in se bo smatralo, da zapisniki niso bili poslani pravočasno.

–          Pri turnirjih prosim, da zapisnike zložite tako, da je tekma številka 1 na vrhu, pod tem zapisnikom tekma številka dve in tako naprej……(zapisnike prepognite tako, da je popisana stran na notranji strani in vanje vložite vse ostale dokumente – na vrhu protokol in spodaj ostali dokumenti)

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana