vprašanja za SK ZOSS

Spoštovani,

SK ZOSS je na sestanku dne 2.7.2015 sprejela naslednji sklep:

SKLEP 9.:

Sekretar ZOSS pošlje vsem sodnikom in D-K dopis, da do 20.8.2015 pošljejo strokovna   

vprašanja, na katera bodo dobili odgovore in pojasnila na seminarju.

Prosimo vse sodnike, da se držite roka in resnično do 20.8.2015 na vid.zupancic56@gmail.com pošljete kakršnakoli strokovna vprašanja.

Z lepimi pozdravi,

DOS Ljubljana