Skupščina DOS Lj – vabilo in gradivo

Skupščina DOS Ljubljana bo v petek, tj. 20.3.2015 ob 18. uri v Klubu 300 na Regentovi cesti 35 v Ljubljani. Dnevni red je predstavljen v nadaljevanju, poleg posameznih točk je pripeto ustrezno gradivo.

DNEVNI RED SKUPŠČINE:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine (na linku https://www.drustvo-doslj.si/odbojka/2014/04/zapisnik-skupscine-dos-ljubljana/#more-2493)
7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana (Strokovni odbor, Disciplinska komisija, Nadzorni odbor)
8. Sprejem finančnega poročila za leto 2014
9. Sprejem  finančnega plana za 2015
10. Razno

Se vidimo v petek!