Pošiljanje zapisnikov na OZS

Nekaj pravil pri pošiljanju zapisnikov na OZS, ki jih je treba dosledno upoštevati.

1) Zapisnike morajo sodniki poslati na naslov: Odbojkarska Zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana (in ne Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije)

2) Kuverte, v katerih pošiljajo zapisnike, naj bodo velikosti minimalno A5, priporočljivo A4 (nikakor pa ne kuverte manjših velikosti, kot so A6 in amerikanke)

3) Zapisnik naj bo vedno prepognjen tako, da je popisana stran na notranji strani

4) Kadar gre za turnir naj bodo vsi zapisnik skupaj in prepognjeni tako, da je popisana stran na notranji strani (ne zlagati vsakega zapisnika posebej

5) Ko prepognete zapisnik, v njega vložite poročilo o tekmi, vse sezname ekip, obrazec od predstavnika domačina (1.DOL)….in vse ostale dokumente (ne zlagajte oziroma prepogibajte vsakega seznama posebej).

6) Za vsako tekmo morajo biti vsi dokumenti zloženi skupaj  (vsi dokumenti posamezne tekme morajo biti vloženi v pravilno prepognjen zapisnik – zapisniki prepognjeni tako (točno na polovico), da je popisana stran na notranji strani, potem je na vrhu protokol in pod njim ostali dokumenti) in ne vsak papir in vsak zapisnik posebej – v primeru, da pošiljate zapisnike in dokumente iz več tekem oziroma turnirjev, mora biti tako zloženo za vsako tekmo oziroma turnir posebej.

7) Vsi zapisniki morajo biti poslani priporočeno. V kolikor pošljete nepriporočeno, mora biti na kuverti zadostna vrednost znamk, v nasprotnem primeru bo pošta zavrnjena in se bo smatralo, da zapisniki niso bili poslani pravočasno.

8) Pri turnirjih zapisnike zložite tako, da je tekma številka 1 na vrhu, pod tem zapisnikom tekma številka 2 in tako naprej……(zapisnike prepognite tako, da je popisana stran na notranji strani in vanje vložite vse ostale dokumente – na vrhu protokol in spodaj ostali dokumenti).

Z lepimi pozdravi, DOS Ljubljana