Obvestilo o nepravilnostih na tekmah

Spoštovani!

Glede na to, da se ponovno pojavljajo nepravilnosti na tekmah, posebno mlajših kategorij, vam še enkrat pošiljam razlago, ki je sicer že napisana v Pravilih o tekmovanjih in navodilih za sojenje.

Na seznamu ekipe, zapisniku  in na klopi za rezervne igralce (prostoru za ogrevanje) so lahko vpisani in  sedijo samo pravilno registrirani igralci in člani, ki imajo veljavno  licenco trenerja za sezono 2014/15.

Na klopi za rezervne igralce lahko sedi tudi trener, ki se pravilno prijavi na seznam ekipe, vendar iz kakršnekoli vzroka licence ne more pokazati (je še ni prejel, jo je pozabil doma……), ustno pa zatrdi, da jo ima.  Sodnik to vpiše v protokol o tekmi, brez podpisa tega trenerja in ni potrebna izjava.

V  tekmovanjih mlajših kategorij:

Če ekipa nima trenerja, mora biti prisoten vodja ekipe, ki mora biti vpisan na seznamu ekipe v posebno rubriko.

VODJA EKIPE ne more sedeti na klopi in ne sme  voditi ekipe na igrišču.

Licence za vodenje tekem so:

A in A Zač

B in B Zač

C in C Zač

D,

V Pravilih za določeno stopnjo je določeno, s kakšno licenco lahko vodimo katero stopnjo tekmovanj in sicer.

A in A Zač- vsa tekmovanja

B in B Zač- 2. DOL in nižje

C in C Zač- 3. DOl in nižje

D – mini, mala odbojka

STATISTIK- samo statistik, ki je vpisan pod AC2, z oznako AC-S

 

Na tekmah ne sme biti nobenega dogovora in popuščanja pri kontroli licenc.

V elektronskem zapisniku je rubrika pomočnika 2 označena z A, ki se je ne da popraviti, zato v drugo rubriko, ko zapišemo priimek statistika zraven napišemo – S.

Sodniki morajo imeti na tekmi Pravila stopnje tekmovanja, katero sodijo.

Vid Zupančič