Zapisnik 4. seje UO DOS Ljubljana

Seja je bila 2. julija 2014 v Ljubljani s pričetkom ob 20.00 uri.

Prisotni člani: Jana Prešeren, Dejan Perčič, Janez Šuštaršič, Danijel Sever, Maša Serec

Upravičeno odsotna člana: Aco Kramar, Brane Maček

 

DNEVNI RED:

1) Pregled zapisnika 3. Seje UO DOS Lj

2) Pregled Pravilnika  o vrednotenju aktivnosti v Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana

3) Razno

AD 1)

Pri pregledu zapisnika 3. seje je bilo ugotovljeno, da je bila večina sklepov realiziranih. Odprte stvari so sledeče:

Sklep 4/1: Maša Serec preveri dolžnike pretekle sezone in javi SO, da se jih delegira na tekme/turnirje v novi sezoni, s čimer bodo poravnali svoj dolg.

Sklep 4/2: Na ZOSS se poda predlog za obveščanje sodnikov o delegacijah tudi preko SMS-ov.

Sklep 4/3: Na ZOSS se poda predlog glede sodniške opreme za sodnike začetnike.

 

AD 2)

Po predhodnem pozivu vseh članov DOS Ljubljane, da podajo morebitne komentarje na pripravljen Pravilnik o vrednotenju aktivnosti v Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana, smo prispele komentarje pregledali, primerne ustrezno vključili v Pravilnik, ga pregledali in se uskladili o končni različici.

Sklep 4/4: Upravni odbor DOS Ljubljana sprejme Pravilnik o vrednotenju aktivnosti v Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana.

AD 3)

Sklep 4/5: Strokovni odbor izvede vse potrebne aktivnosti za pričetek internega spremljanja napredovanja sodnikov v novi tekmovalni sezoni (2014/2015) .

Seja je bila zaključena ob 22:00.

Zapisala: Maša Serec                                                                                      Objavljeno v: Dokumenti, Novice