Skupščina DOS Ljubljana

Vabimo vas na skupščino DOS Ljubljana za leto 2013, ki bo v petek 28.3.2014 s pričetkom ob 17.30
uri v športnem centru FIT FIT (Slamnikarska 1a, Domžale).

Zaradi rezervacije prostora in stez za bowling je obvezna potrditev prisotnosti. Svojo prisotnost potrdite najkasneje do srede 26.3.2014 na e-naslov: dejan.percic@siol.net. 

Dnevni red:

1.            Otvoritev skupščine
2.            Izvolitev delovnih teles Skupščine
3.            Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
4.            Poročilo verifikacijske komisije
5.            Sprejem dnevnega reda Skupščine
6.            Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
7.            Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
8.            Sprejem finančnega poročila za leto 2013
9.            Sprejem finančnega plana za 2014
10.          Seznanitev z dogajanjem na skupščini ZOSS
11.           Rezultati interne ankete
12.          Razno

Po koncu uradnega dela se bomo družili in preizkusili tudi v spretnostih na
bowling stezah. Vsakega pa čaka tudi drobno presenečenje.

Pozdravljeni v želji, da se skupščine udeležite vsi in tako skupaj pregledamo delovanje društva, predstavimo morebitne ideje in težave, ter se pozabavamo na in ob stezah za bowling.