Obvestilo iz ZOSS – kilometrina in takse

S strani ZOSS smo prejeli informacijo, da kilometrina v sezoni 2012/2013 ostaja nespremenjena,  kar pomeni  enaka kot v sezoni 2011/2012 in sicer 0,195 eur na prevoženi kilometer. Tudi čas potovanja ostaja enak kot v lasnki sezoni in sicer: 1 kilometer = 1 minuta

 Priloga dogovora ( ki je bil med ZOSS in OZS podpisan julija 2011 in ki opredeljuje višine taks za sezono 2011/2012, načine obračunavanja potnih stroškov in dnevnic ter način razdelitve denarja, zbranega iz naslova zamudnikov pri plačilu računov), opredeljuje tudi pogoje, pod katerimi se lahko spremeni  kilometrina.

 Le-ta se skladno s tem dogovorom lahko spremeni, kolikor se spremeni uradna kilometrina. Uradna kilometrina je izključno davčno priznana kilometrina, ki v tem trenutku še vedno znaša 0,37 eur. Vsako drugačno tolmačenje »uradne kilometrine« je napačno.

 Hkrati vas obveščamo, da še vedno potekajo dogovori o višini sodniških nadomestil za sezono 2012/2013. O končnem dogovoru vas bomo obvestili takoj, ko bo možno.