SKUPŠČINA DOS LJUBLJANA 2012

VABILO

Vabim Vas na redno Skupščino DOS Ljubljana,ki bo v petek, 30.3.2012, z začetkom ob 18. uri v prostorih OŠ Šentvid, Ljubljana.

 Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
8. Sprejem finančnega poročila za leto 2011
9. Sprejem finančnega plana za 2012
10. Seznanitev z dogajanjem na skupščini ZOSS
11. Predstavitev novega sistema za pisanje potnih nalogov

10. Razno

 Uradno vabilo si lahko ogledate tukaj!

Gradivo za sejo:
poročilo UO 2011
porocilo NO
porocilo_SK-doslj_2011
Poročilo DK DOSLJ-2011

Lep pozdrav