Izredna skupščina ZOSS

Na izredni skupščini ZOSS, ki je bila 11.10.2011 je bilo po nepotrjenih informacij (uradne informacije še vedno ni) prisotnih 18 članov od 42. Prisotni člani so potrdili nova člana predsedstva ZOSS, in sicer Bernard Valentar (DOS Koroška) in Rado Trifkovič (DOS Dolenjska). Za članico NO ZOSS je bila potrjena Sandra Hodžič (DOS Koper).

Delegatov s strani DOS Ljubljana na skupščini ni bilo, saj je bilo pri sklicu izredne skupščine kršenih kar nekaj členov Poslovnika, na kar smo tudi opozorili predsedstvo ZOSS, ki pa nepravilnosti ni odpravilo in kljub opozorilom izpeljalo izredno skupščino.