Dogajanje v ZOSS in aktivnosti DOS Lj. v zvezi s tem

Mesec pred začetkom sezone je bil zelo pester, posledično se je odvijala obširna korespondence med predsedstvom ZOSS in UO DOS Lj.  V nadaljevanju v skrajšani verziji povzemamo celotno dogajanje.

Od maja dalje so potekala pogajanja med OZS in ZOSS o sodniških nadomestilih za tekmovalno sezono 2011/2012. Na razširjeni seji predsedstva ZOSS, ki je bila 6.6.2011 in ki so se je poleg predsedstva ZOSS udeležili tudi predsedniki oz. predstavniki DOS-ov, je bil soglasno sprejet sklep, da ZOSS ne pristaja na znižanje nadomestil. S strani klubov smo nato izvedeli, da so le-ti v septembru prejeli dopis OZS, v katerem so med drugim opredeljene tudi višine sodniških nadomestil, ki so nižja glede na prejšnjo sezono. Kot se je izkazalo je Predsednik ZOSS, brez vednosti vseh ostalih članov predsedstva ZOSS in DOS-ov, z OZS podpisal sporazum (sporazum lahko preberete tukaj), ki je v nasprotju z dogovori, sprejetimi na razširjeni seji predsedstva ZOSS z dne 6.6.2011 ter je v škodo ZOSS. UO DOS Lj. se je sestal na redni seji, kjer smo zavzeli stališča o tej zadevi.

Predsednica DOS Lj. se je udeležila tudi septembrske seje predsedstva ZOSS, za katero pa DOS-i uradno nismo dobili vabila (povabilo smo DOS-i prejeli šele na osnovi našega vprašanja v zvezi s sejo) in tam predstavila naše ugotovitve in zahtevala, da se sporazum popravi vsaj v tistih najbolj kritičnih točkah.

Zaradi podpisa sporazuma ZOSS z OZS brez vednosti ostalega članstva sta odstopila dva člana predsedstva ZOSS. Na septembrski seji predsedstva ZOSS je iz osebnih razlogov odstopila še predsednica Nadzornega odbora. Zaradi nepopolnega predsedstva in NO ZOSS je sklicana izredna skupščina ZOSS, kjer se bo izvolilo nove člane predsedstva in predsednika NO. Vabilo za izredno skupščino smo prejeli prepozno glede na statut, imena kandidatov za nove člane predsedstva ZOSS in kandidaturo za člana NO zaenkrat še nismo prejeli.
UO DOS Lj. ažurno spremlja dogajanje na ZOSS.

V novi sezoni naj bi imeli vsi sodniki novo sodniško uniformo. Kot veste je cena kompleta 90€, 30€ je pri nakupu prispevala ZOSS, prav toliko za svoje člane tudi DOS Lj, tako da je cena kompleta za naše sodnike 30€. Žal pa se pojavljajo težave pri dobavi opreme. Dobavitelj je že zamudil rok dobave, prav tako pa smo ugotovili nepravilnost pri vezenju znaka ZOSS na majice (nepravilna uporaba barve slovenske zastave). O tem smo že obvestili ZOSS.
Vsi sodniki, ki še niste prejeli nove sodniške uniforme lahko do dobave nove opreme sodite v stari! Hlače neustreznih velikosti smo že vrnili na ZOSS in čakamo povratne informacije o dobavi popravljenih/novih hlač. Tako je organizirano dodatno merjenje za opremo, in sicer v petek 7.10.2011 ob 17:30 pri Kaji Maršič.

Novi tekmovalni pravilniki so že objavljeni na spletni strani OZS (http://www.odbojka.si/ozs/dokumenti/pravila). Prosimo, da si jih preberete, predvsem to velja za mlajše selekcije, kjer veljajo specifična pravila.

Na mlajših selekcijah (kadeti, st. dečki) je v pravilnikih zapisano, da tekmo do 1/2 finala sodi le en sodnik. DOS Lj. in tudi ZOSS je opozoril OZS, da je to za nas nesprejemljivo, vendar so tekmovalni pravilniki že potrjeni. DOS Lj. je na vse klube iz svojega območja poslala dopis, v katerem klube pozivamo, da ohranimo dva sodnika na teh tekmah in tako zagotovimo tako kvaliteto sojenja klubom kot nabiranje izkušenj mladim sodnikom. Dopis si lahko preberete tukaj.

Želja vseh nas je, da bi tekmovalna sezona minila brez težav in da bi se trenutne težave rešile v prid sodnikov in celotni odbojki.

V primeru, da imate kakšno vprašanje nam ga pošljite na email upravni.odbor@drustvo-doslj.si, vprašanja glede pravil in pravilnikov pa na strokovni.odbor@drustvo-doslj.si. O tekoči problematiki vas bomo sproti obveščali.