5. seja UO

Seja je bila v četrtek, 2. junija 2011 v Kamniku, s pričetkom ob 20:30 uri.

Prisotni: Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Jana Prešeren, Iso Adrovič, Dušan Saurin, Igor Luzar, Danijel Sever, Marko Gruden, Aco Kramar in Kaja Maršič

Dnevni Red:

1. Pregled zapisnika 4. seje UO
2. Pregled zapisnika skupščine DOS Lj
3. Pregled dopisov poslanih s strani ZOSS, OZS in DOS-ov
4. Razno

Sejo je sklicala in vodila Jana Prešeren.

Ad1.)

Prisotni so pregledali zapisnik 4. seje UO ter komentirali sklepe.

–          Glede nove sodniške opreme so se prisotni strinjali, da je trenutna izbira zadovoljiva . Še enkrat je bilo poudarjeno, da bo DOS Ljubljana članom pri novi opremi subvencioniral 30 Eur, koliko oziroma ali sploh kaj pa bo dal zraven ZOSS še ni znano.

–          Kaja mora napisati seznam velikosti preostalih bund, da se bodo v jeseni lahko dodelile morebitnim novim članom društva

–          Jana  Acotu zagotovi obračun mednarodnih tekem, da se vse dokončno uskladi

–          Jeseni se pred začetkom nove sezone na internetni strani  DOS Lj objavi, da bodo v tekočem letu pri izplačevanju potnih stroškov za vse klube veljala ista pravila plačevanja in da ne bomo tolerirali nikakršnih izjem. Sodnik , ki bo naletel na probleme pri izplačilu bo to nemudoma moral sporočiti pristojnim, ki bodo ustrezno ukrepali.

SKLEP 1:  Jeseni se pred začetkom nove sezone na internetni strani  DOS Lj objavi, da bodo v tekočem letu pri izplačevanju potnih stroškov za vse klube veljala ista pravila plačevanja in da odstopanj ne bomo tolerirali.

Ad 2.)

Prisotni so pregledali zapisnik skupščine in ga kratko komentirali. Ugotovljeno je bilo, da sklep pod številko 10, še ni bil izvršen, zato se čim prej izvrši.

SKLEP 2: Na ZOSS se naslovi vprašanje kaj se dogaja na turnirjih male in mini odbojke, kjer bi morali soditi sodniki začetniki, ki pa jih je s strani klubov v veliko primerih delegiranih premalo. Zanima nas ali bo ZOSS posredoval pri tem problemu.

Ad3.)

Zbrani so komentirali pogoje postavljene s strani OZS glede znižanja taks. Da je do te situacije prišlo je po mnenju nekaterih krivo slabo delovanje komisije ZOSS, ki je bila zadolžena za to področje.

Člani DOS Lj se z znižanjem taks ne strinjamo, še preden pa se predsedstvo ZOSS karkoli dogovarja jim svetujemo naj OZS poda svoje argumente, kako in na kakšen način bodo tudi oni pomagali klubom v težavah. Poleg tega od OZS-ja zahtevamo naj poda še naslednje odgovore:

–          Koliko bo klube stala uvedba elektronskih zapisnikov?

–          Koliko je klube v prvi ligi stala razširitev na modro in zeleno skupino?

–          Koliko bo posamezen klub dejansko prihranil z znižanjem sodniških taks? V kolikor jih res lahko sodniki rešimo z 150 Eur manj izplačanih taks, potem se z predlogom strinjamo.

Prisotni so razpravljali še naprej o tem kaj na eni strani prinese znižanje sodniških taks in znižanje članarin klubom, po drugi plati pa se pri vsem tem zniževanju uvaja dražje stvari kot so sistem Datavolley in elektronski zapisnik v čemer ne vidimo smisla. Prav tako zbrani ne morejo razumeti zakaj naj bi prišlo do znižanja taks, ko je trend razvoja v odbojki v vzponu, le sodniški del je v stagniranju.

Dejan je predlagal, da se predsedstvu ZOSS predlaga dolgoročni sklep, da naj se v prihodnje glede taks dogovarja za daljša obdobja, na primer za obdobje 5ih let, ker je večno pregovarjanje glede taks med poletnimi počitnicami ter tik pred pričetkom sezone nepotrebno in odvečno.

Člani DOS Lj predlagamo naj ZOSS na sestanku v torek proti OZS nastopi še z naslednjimi argumenti:

–          V zadnjih letih nismo sodniki sledili niti osnovnim povečanjem ravni cen, saj so se naše takse v zadnjih 5ih letih samo dvakrat dvignile, in sicer v sezoni 2008/2009 so se dvignile takse na 2. In 3. Ligi (za inflacijo) in v sezoni 2010/2011 so se takse dvignile pri mlajših kategorijah za 1,5 Eur.

–          Prav tako nismo sledili povečanju kilometrine, ki smo jo dvignili za 33%, realna cena naftnih derivatov pa se je podražila za vsaj 60%, oz se še naprej draži.

SKLEP3:  V kolikor bo prišlo do znižanja taks, gredo vsi sodniki DOS Ljubljana v mirovanje.

Ad4.)

1.

Prišlo je do spremembe na odbojkarski klubski sceni in sicer TVD Partizan se bo združil z OK Olimpijo in se preimenoval v klub ACH Volley. TVD Partizan je izbrisan, v Radovljici bodo ustanovili nov klub. To kar se najbolj tiče DOS Ljubljana je to, da bomo morali od sedaj naprej zagotavljati sodnike za vse range tekmovanj v katerih bo ACH Volley sodeloval.

Strokovna komisija DOS Lj ima nalogo, da pregleda in pripravi pogodbo za klub. Ko bo pogodba pripravljena in bodo dorečeni pavšali se bo Jana predvidoma v sredi junija dogovorila za sestanek z gospo Milko in uredila podpis.

DOS Ljubljana  na sekretarja ZOSS naslovi predlog, naj na naslednjem sestanku mednarodnih sodnikov predlaga, da se sodniki sami dogovorijo in določijo seznam po katerem vrstnem redu, bodo lahko prisotni kot rezerve na tekmah v evropskih ligi.

Strokovna komisija bo morala poskrbeti za usposobljen kader in za zagotavljanje sodnikov, ki bodo sposobni opravljati svoje delo na višji ravni.

SKLEP 4: Strokovna komisija pripravi pogodbo za sodelovanje z ACH Volley-em, Jana poskrbi za njen podpis

SKLEP 5:  Na sekretarja ZOSS se naslovi predlog, naj na naslednjem sestanku mednarodnih sodnikov predlaga, da se sodniki sami dogovorijo in določijo seznam po katerem vrstnem redu, bodo lahko prisotni kot rezerve na tekmah v evropskih ligi.

2.

Aco in Mihajlo uskladita račune, ki se tičejo FITT Črnuče ter preverita ali je bilo vse poračunano.

3.

Iso in Aco se dogovorita za program za pisanje potnih nalogov.

Seja se je zaključila ob 21:50

Predsednica DOS Lj:

Jana Prešeren

Zapisala Kaja Maršič

Tajnica DOS Ljubljana