Skupščina DOS Lj. za leto 2010

 

 

 

VABILO

Vabim Vas na redno Skupščino DOS Ljubljana,

ki bo v torek, 29.3.2011, z začetkom ob 18. uri
v
prostorih OŠ Stranje, v Stranjah.

Predlog dnevnega reda (uradno vabilo si lahko ogledate tukaj):

1. Otvoritev skupščine
2.
Izvolitev delovnih teles Skupščine
3.
Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
4.
Poročilo verifikacijske komisije
5.
Sprejem dnevnega reda Skupščine
6.
Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
7.
Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
Poročila: porocilo NO 2010_2011, porocilo SK_2010, poročilo DK, Poročilo upravnega odbora za leto 2010 
8.
Sprejem finančnega poročila za leto 2010
9.
Sprejem finančnega plana za 2011
10.
Razno

Vljudno vabljeni !

Predsednik DOS Ljubljana
Jana Prešeren

Menim, da je prav in dolžnost vsakega člana DOS Ljubljana, da se vsaj enkrat letno osebno udeleži srečanja društva, katerega član je.
Kolikor še niste prevzeli bund boste to lahko storili na skupščini.