5. seja SO – 1.2.2011

Zapisnik 5. seje SO

Seja je bila 1.2.2011 ob 20:00 v kavarni Mozaik.

Prisotni: Mihajlo Milojević, Iso Adrovič, Dejan Perčič in Dušan Saurin

Dnevni red:
1. Pregled poročila o delegiranju v letošnji sezoni
2. Obravnava prejetih pritožb oz. pripomb klubov in sodnikov
3. Razno

Ad. 1)
Dušan Saurin je povzel težave, s katerimi se je do sedaj srečeval pri delegiranju sodnikov:

– sodniki prepozno ali sploh ne potrdijo delegacije.
– nekateri sodniki prepozno odpovejo delegacijo
– sodniki ne spremljajo elektronske pošte in spletne strani društva dovolj pogosto
– sodniki za datume, za katere že imajo delegacije javljajo zasedenost

Zaradi zgoraj naštetih težav je SO sprejel sledeče:
– sodniki morajo čim prej po prejemu delegacije le-to potrditi ali odpovedati (ne čakati na zadnji rok).
– v primeru, da bo strokovni odbor ugotovil, da nekateri sodniki odpovedujejo delegacije zaradi neutemeljenih razlogov bo komisija izdala sklep o ne-delegiranju teh sodnikov na tekme za določeno obdobje.
– Pri skrbniku spletne strani se preveri, če je možno sistem nastaviti tako, da sodnik za datum, v katerem je že delegiran ne more javiti zasedenosti

Ad. 2)
SO je prejel pritožbe na sojenje nekaterih sodnikov. Zato je odbor pregledal delo vsakega sodnika. Sodniki bodo prejeli elektronsko sporočilo s pripombami oz. usmeritvami zaprihodnje.

Živa Sivka in Simon Kuplenk sta poslala prošnjo, da ju ne delegiramo na turnirje, kjer je domačin OK Tabor Ljubljana zaradi neplačevanja potnih stroškov. SO smatra, da to ni upravičen razlog za tovrstno prošnjo. V primeru neplačila potnih stroškov je za to predviden postopek (sodnik obvesti sekretarja ZOSS na e-mail: zoss@odbojka.si), katerega se je potrebno držati.

Plešnik Špela je poslala prošnjo, da jo ne delegiramo v določene dvorane in določenim klubom zaradi težav s prevozom, obnašanja trenerja in neplačila potnih stroškov. Pooblaščenec DOS Ljubljana v prihodnje poskuša čim bolj enakomerno razporediti sodnike tako glede na klub, kot dvorano. Neplačilo potnih stroškov ni utemeljen razlog za ugoditev tej prošnji.

Zaradi ponavljajočih se pritožb zoper obnašanje trenerja Roka Guida je SO sprejel sledeč sklep: OK Tabor Ljubljana se obvesti, na takšno obnašanje trenerja ni dopustno. V primeru, da se bo ponavljalo, bomo v DOS Ljubljana obvestili OZS in ZOSS, da na tekme, kjer je Rok Guid trener ne bomo delegirali sodnikov.

Ad. 3)
Spletno stran DOS Ljubljana je potrebno posodobiti z novimi slikami sodnikov. Za to je zadolžen Mihajlo Milojević

Pri Boštjanu Poglajnu se preveri, če je možno poenostaviti sistem za delegiranje tako, da se hitreje vnaša zasedenosti sodnikov A in B liste na višjih ligah. Za to je zadolžen Mihajlo Milojević.

Strokovna komisija je sprejela nekatere smernice za sodnike. Le te se pošlje vsem sodnikom po elektronski pošti:

– po prejemu delegacije se ne smete dati na zasedeno (za isti datum) in pričakovati, da je delegacija s tem odpovedana.

– takoj po prejemu delegacije je potrebno delegacijo potrditi, oz. si najti zamenjavo če ne morete soditi.

– mladi sodniki pogosto ne veste, na koga se obrniti za zamenjavo. Pomembno je čim več soditi ter se udeleževati srečanj, ki jih organizira DOS Ljubljana – skupščina, pikniki, izobraževanja. Prav tako poskušajte od starejših, bolj izkušenih sodnikov pridobiti čim več informacij. Tako glede sojenja, kot tudi ostalih zadev. Sojenje se ne začne in konča s prvim in zadnjim piskom!!!

– pohvalno je, da sodniki javljate zasedenost. Hkrati se morate zavedati, da veliko zasedenosti pomeni, da ne boste veliko sodili, posledično pa tudi pridobili manj izkušenj, počasneje napredovali, …

– želja oz. usmeritev SO DOS Ljubljana je, da vsi sodniki sodijo odbojkarske tekme (ne le pišejo zapisnik). Na turnirjih naj predvsem izkušenejši sodniki spodbujajo mlade k sojenju, mladi sodniki pa se temu ne izogibajte, ampak izkoristite možnost, ki se vam ponuja.

Konec seje 22:00

Zapisal:
Mihajlo Milojević