Natečaj za oblikovanje logotipa Zveze odbojarskih sodnikov Slovenije

Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije je razpisala natečaj za oblikovanje novega logotipa. Rok za oddajo je 5.12.2010. Več o pogojih razpisa si lahko preberete v nadaljevanju.

1. PREDMET NATEČAJA
Predmet tega natečaja je oblikovanje logotipa Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZOSS), ki bo uporabljen za promocijske materiale ZOSS, interno uporabo ZOSS in kasneje kot osnova za pripravo celostne grafične podobe ZOSS.

2. VSEBINA NATEČAJNEGA ELABORATA
Natečajna naloga obsega:
– Logotip – barvna različica
– Logotip – črnobela različica
– Primer potiska sodniške majice z logotipom ZOSS
– Dopisni list
– Kratek opis idejne rešitve

3. OPREMA NATEČAJENGA ELABORATA
Rešitve morajo biti v vektorski obliki
Avtorji morajo navesti tudi naslednje podatke: ime, priimek, naslov, elektronski naslov

4. SPLOŠNI POGOJI

– natečaj je odprtega tipa, prijavitelji lahko nastopijo z več rešitvami.
– rešitev mora biti celostna

5. NAGRADE IN ODŠKODNINE
Sodelovanje na natečaju je prostovoljno. Za zmagovalca natečaja ni predvidena nobena finančna nagrada. Z oddajo natečajnih elaboratov se avtorji odpovedujejo materialnim avtorskim pravicam za uporabo idejne rešitve. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice in se ga navaja kot avtorja logotipa.. Prijavitelji elaboratov, ki niso bili izbrani na natečaju prav tako niso upravičeni do nadomestila.

6. IZBOR ZMAGOVALNE REŠITVE
Zmagovalno rešitev bo izbralo predsedstvo ZOSS. Predsedstvo ZOSS bo ocenjevalo samo tiste idejne rešitve, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz točke 2 tega natečaja.

7. ROKI IN IZVEDBA NATEČAJA
Elaborat mora prispeti do vključno 15. decembra 2010. Elaborate sprejemamo po elektronski pošti na naslov: zoss@odbojka.si. Zmagovalni elaborat bo predsedstvo izbiralo na prvi redni seji po roku za oddajo elaboratov. Rezultate natečaja bomo objavili na spletni strani ZOSS in v tiskovini »Sojenje v številkah – sezona 2010/2011.

Dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko dobite pri sekretarju ZOSS po e-pošti: zoss@odbojka.si.

Lep pozdrav
Mihajlo Milojević
Sekretar ZOSS