Napadalni udarec / blok

Pozdravljeni!

Na zadnji tekmi, ki sem jo sodil se mi je pripetila situacija, za katero bi prosil dodatno pojasnilo.

Po servisu ekipe B je igralka ekipe A slabo sprejela žogo. Žoga je bila usmerjena v nasprotnikovo polje. Igralka ekipe B je ob mreži z obema rokama žogo odbila, vendar se je žoga od vrha mreže odbila nazaj v polje ekipe B. Ista igralka ekipe B je še enkrat odbila žogo (dve akciji), ekipi pa sta nadaljevali igro.

Po tekmi smo razpravljali, ali je v tem primeru šlo za napadalni udarec igralke ekipe B. V tem primeru bi namreč šlo za napako dveh dotikov.

Vprašanje:
Kdaj se takšna akcija na mreži obravnava kot napadalni udarec, in kdaj kot blok. Sam sem takrat ocenil, da je šlo za blok in ne napadalni udarec, vendar mi je bilo naknadno rečeno, da naj bi šlo za napadalni udarec.

Za razmišljanje pa še nekaj definicij napadalnega udarca in bloka :

Vse akcije z namenom poslati žogo proti nasprotniku, razen servisa in bloka, veljajo za napadalni udarec. (pravilo 13.1.1)

Blok je akcija igralcev v bližini mreže, z namenom da bi prestregli žogo, ki prihaja od nasprotnika in pri tem sežejo nad višino zgornjega roba mreže, ne glede na višino dotika. (pravilo 14.1.1)

Dotik v bloku se ne šteje kot odboj na strani ekipe. Po dotiku žoge v bloku ima ekipa pravico do treh odbojev za vrnitev žoge nasprotniku. (pravilo 14.4.1)

Prvi odboj po bloku sme izvesti vsak igralec, tudi tisti, ki se je žoge dotaknil v bloku. (pravilo 14.4.2)

Odgovor:
Za pravilno odločitev pri tej situaciji je odločilno več dejavnikov, in sicer:
– žogo je ekipa A usmerila preko mreže, kar pomeni, da je šlo za napadalni udarec. Če je igralev ekipe B prestregel žogo še na strani ekipe A potem gre v tem primeru za blokiranje.
– igralec ekipe B prestreže žogo s kratkim dotikom, ko je le-ta že prečkala mrežo. V tem trenutku je bil del njegovega telesa nad zgornjim nivojem mreže (naprimer roke). Kljub temu, da žoga po dotiku igralca ekipe B ni prešla na nasprotnikovo stran gre za blokiranje.
– v kolikor igralec, ki poskuša prestreči napadalni udarec ni z nobenim delom nad nivojem mreže, se tak dotik z žogo ne more šteti kot blokiranje, ampak kot 1.  dotik ekipe.
– v kolikor igralec prestreže napadalni udarec nad zgornjim robom mreže, vendar za sabo in jo potem povleče naprej preko mreže, se smatra, da je prišlo do napadalnega udarca in ne blokiranja, ker pa je igralec pri tem žogo potegnil se piska nošena žoga.

Torej pri taki situaciji je potrebno oceniti položaj žoge, igralca ki žogo prestreza in dolžina dotika. Na podlagi tega je odvisno ali gre za 1. dotik ali blokiranje!