Preklic sklepa predsedstva ZOSS o nedelegiranju sodnikov

Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije in Odbojkarska zveza Slovenije sta na današnjem sestanku dosegli dogovor o sojenju v tekmovalni sezoni 2010/2011.

Na osnovi tega dogovora je preklican sklep predsedstva ZOSS z dne 24.9.2010 o nedelegiranju sodnikov ZOSS na tekme pod okriljem OZS.

Z današnjim dnem se ponovno delegira sodnike na vsa tekmovanja pod okriljem OZS.

Predsednica DOS Ljubljana

Jana Prešeren

798_O-preklic_sklepa