Dopolnjeno poročilo NO DOS Lj. 2009/2010

UO DOS Ljubljana je na korespondenčni seji sprejel dopolnjeno poročilo NO DOSLj. za leto 2009/2010.

UPRAVNI ODBOR:

Po pregledu zapisnikov UO DOS Ljubljana in letnega poročila za obdobje 2009/2010, NO DOS Ljubljana ugotavlja, da je upravni odbor deloval v smeri, da DOS Ljubljana nebi stagniral. Na seje sem bil vabljen kot predsednik NO DOS Ljubljana, da bi bile te čimbolj konstruktivne, brez nepotrebnega pošiljanja dopisov, ki le časovno zavirajo izvajanje določenih ciljev.

Na sejah so bile odprte razprave, ki so se nanašale na kakovost sojenja in samo kvaliteto odbojke  v Sloveniji. To je razvidno iz sklepov s sej, ki so bili zapisani kot vprašanja, oz. zahteve in so bili naslovljeni na ZOSS.

 DISCIPLINSKA KOMISIJA:

DK DOS Ljubljana je bila aktivnejša v primerjavi s predhodnjimi sezonami. Za bolj aktivno delovanje so zaslužni, na zadnji skupščini, novo izvoljeni člani komisije. Iz letnega poročila in zapisnikov sej DK DOS Ljubljana je razvidno, da so člani odločni narediti konec nekaznovanju članov DOS Ljubljana. Problem pri kaznovanju in določitvah sankcij je dokazovanje o vzrokih neprisotnosti člana sodniškega zbora na tekmi. Pomembno je, da so seznanjeni, da sodnika ni bilo na tekmi in da se pokaže ostalim članom DOS Ljubljana, da imamo komisijo za take zadeve in da je aktivna in pripravljena kaznovati.

STROKOVNI ODBOR:

SO DOS Ljubljana je bil v sezoni 09/10 zelo aktiven na področju pridobivanja novega sodniškega kadra in pri dodatnem izobraževanju že obstoječega. Iz poročila je razvidno, da je prisotnost na licenčnih seminarjih in na seminarjih za nove sodnike velika, kar nakazuje na zanimanje za opravljenje sodniškega dela. Pomembno je, da SO DOS Ljubljana opravlja delo po začrtani poti in naj bo najbolj aktiven na področju dodatnega, oz. Dopolnilnega izobraževanja članov DOS Ljubljana.

 BLAGAJNIK:

NO DOS Ljubljana nima nobenih pripomb na delovanje blagajnika DOS Ljubljana. Iz letnega poročila je lepo razvidno, kaj so bili finančni načrti za obdobje 09/10 in kakšna je bila njihova realizacija. Predstavil je tudi finančni plan za prihajajočo sezono, ki je na trenutno situacijo zelo realen.

NO DOS Ljubljana predlaga, da člani DOS Ljubljana na redni letni skupščini potrdijo poročilo blagajnika.

V Ljubljani 12.4.2010

Predsednik NO DOS Ljubljana

KRIČKA ANDREJ