Pet igralcev v igrišču

Po tehničnem odmoru da prvi sodnik znak za začetni udarec domači ekipi, ki začetni udarec tudi izvede. V tem trenutku je 1. sodnik zapiskal napako postavitve domače ekipe, saj je bilo v polju samo pet igralcev. Ali je sodnik ukrepal pravilno?

1. sodnik ni ukrepal pravilno, saj mora dati znak za začetni servis šele, ko je v igrišču 6 igralcev. V kolikor v igrišču ni 6 igralcev to zahteva od ekipe in v kolikor pri tem pride do zavlačevanja to ekipo ustrezno sankcionira (v prvem primeru samo opomin za zavlačevanje, v vsakem nadaljnjem primeru pa kazen za zavlačevanje). V kolikor sodnik ugotovi, da v igrišču ni šest igralcev in je ekipa že izvedla začetni servis, mora sodnik v trenutku ko to ugotovi takoj prekiniti točko in jo ponoviti s popolno ekipo na igrišču, ekipo pa ustrezno sankcionirati zaradi zavlačevanja.