2. sodnik piska napako – žoga v polju

Če je 1. sodnik pokrit in ne vidi, da je žoga padla v igrišče lahko to napako piska tudi 2. sodnik.

V tem primeru je pravilen postopek sledeč:

1.) 2.sodnik piska napako in pokaže znak za napako – žoga v polju

2.) 1. sodnik pokaže ekipo, ki je osvojila točko.

3.) 2. sodnik ponovi znak za 1. sodnikom