2. sodnik in žoga v igrišču

Žoga iz drugega igrišča prileti mimo drugega sodnika v igrišče. Drugi sodnik poizkusi to preprečiti. V takih primerih, ko na igrišče prileti drugi predmet, je potrebno igro takoj prekiniti in točko ponoviti. Pri ponovljeni točki morajo igrati isti igralci kot pri razveljavljeni – ne sme se dovoliti menjava (niti libero z igralcem).