Strokovni odbor – poročilo za 2009

Skupščina DOS Ljubljana je na seji v marcu 2009 izvolila strokovni odbor v sestavi Mihajlo Milojevič, Dejan Perčič, Adrovič Iso, Jovanovič Dejan in Damijan Resanovič. Predsednik SO DOS Ljubljana je Mihajlo Milojevič. V letu 2009 se je strokovni odbor sestal enkrat, ostale zadeve smo urejali korespondenčno.

SO DOS Ljubljana je v  marcu organiziral tečaj za nove odbojkarske sodnike, katerega se je udeležilo 20 kandidatov. V mesecu maju je  praktični izpit za nove odbojkarske sodnike v okviru turnirja Odbojkarske šole Ljubljana opravilo 12 izmed 20 kandidatov. Ostali niso pristopili k opravljanju praktičnega izpita.

Pred začetkom tekmovalne sezone 2009/2010 je SO organiziral 2 licenčna seminarja. Prvi licenčni seminar je bil v Kamniku, dodatni licenčni seminar pa v Grosuplju. Skupaj se je licenčnih seminarjev udeležilo 44 sodnikov.

V mesecu decembru smo ponovno organizirali izpit za nove sodnike, v okviru katerega smo organizirali tudi seminar za sodnike začetnike, ki sodijo mini in malo odbojko. Teoretični del je potekal v Stranjah, praktični del pa v Ljubljani v okviru turnirja Odbojkarske šole Ljubljana. Izpit za odbojkarskega sodnika so opravili 3 kandidati. Dodatni seminar za sodnike začetnike je bil v Logatcu.

Strokovni odbor je v letu 2009 Zvezi odbojkarskih sodnikov Slovenije predlagal kandidata za B2 skupino. to je Škrjanc Stanislav. Strokovni odbor je pred začetkom tekmovalne sezone 2009/2010 predlagal, da je pooblaščenec za delegiranje tudi član strokovnega odbora DOS Ljubljana. To se izvršuje, saj je pooblaščenec za delegiranje Mihajlo Milojevič.

V Ljubljani, 10.3.2010                                                                                                  Mihajlo Milojevič

Predsednik SO DOS Ljubljana