Skupščina 2010

Vabim Vas na redno Skupščino DOS Ljubljane, ki bo
v torek, 23.3.2010, z začetkom ob 18. uri v prostorih OŠ Toma Brejca v Kamniku.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
 3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
  Zapisnik skupščine-2009
 7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana:
  porocilo_SO-2009
  poročilo DK-2009
  Poročilo upravnega odbora za leto 2009
 8. Sprejem finančnega poročila za leto 2009
 9. Sprejem finančnega plana za 2010
  Finančni plan 2010
 10. Razno

Menim, da je prav in da je dolžnost vsakega člana DOS Ljubljana, da se vsaj enkrat letno osebno udeleži srečanja društva, katerega član. Društvo ni peščica posameznikov, društvo smo vsi njegovi člani. Izkoristite pravico do soodločanja o delovanju društva.

Vljudno vabljeni !

Predsednik DOS Ljubljana
Jana Prešeren