Poročilo o podeljenih sankcijah

Ali je potrebno o izrečenih sankcijah le-te obrazložiti tudi v protokolu tekme (plavi obrazec)?

Sankcije se vpisujejo v zapisnik ob izreku sankcije . V protokol tekme ni potrebno vpisovati dodatne obrazložitve, zakaj je bila sankcija izrečena. Le v primeru diskvalifikacije mora 1. sodnik protokolu tekme  priložiti dopis z obrazložitvijo sankcije. Prav tako mora 1. sodnik v tem primeru najkasneje v 24. urah obvestiti Sekretarja tekmovanj.