Poročilo NO za leto 2009/2010

Nadzorni odbor DOS Ljubljana je od zadnje skupščine DOS Ljubljana sklical dve korespondenčni seji in sicer 5.5.2009, ter 3.3.2010. Na prvi seji smo člani NO DOS Ljubljana izvolili novega predsednika. Na drugi seji smo sprejeli sklep s katerim smo zahtevali od ostalih organov DOS Ljubljana letna poročila za prihajajočo skupščino.

Kot predsednik NO DOS Ljubljana sem poslal dopis št.1/10 v katerem je zahtevek za oddajo poročil. Rok oddaje je bil 15.3.2010.

Odziv na oddajo letnih poročil je bil zelo slab, oziroma ničen. Slednja so zelo pomembna za pripravo poročila NO DOS Ljubljana.

Zadnja leta smo si člani DOS Ljubljana lahko s pomočjo spletne strani ogledali zapisnike sej komisij in organov našega društva. S tem smo lahko spremljali delovanje društva DOS Ljubljana. NO DOS je odposlal dva zapinika korespondenčnih sej katera nista bila objavljena na spletni strani. Tako naši člani nimajo vpogleda v delovanje društva. Ni bilo opaziti nobenih zapisnikov UO DOS Ljubljana, SO DOS Ljubljana, DK DOS Ljubljana, ki bi nakazovala na delovanje našega društva.

Zaradi zgoraj navedenih stvari NO DOS Ljubljana ne more sestaviti potrebnega poročila za prihajajočo skupčino DOS Ljubljna.

Član NO DOS Ljubljana Mehović Mevludin naproša člane DOS Ljubljana za razrešitev z njegove funkcije kot člana NO DOS Ljubljana.

V Ljubljani, 21.3.2010

Predsednik NO DOS Ljubljana

KRIČKA ANDREJ