Poročilo DK za 2009

POROČILO DISCIPLINSKE KOMISIJE

ZA DEL SEZONE 2008/2009 TER DEL SEZONE 2009/2010

Disciplinska komisija DOS Ljubljana v pomladanskem delu tekmovalne sezone 2008/2009 ni prejela v obravnavo nobenega primera, zato tudi ni opravila nobenega sestanka.

V tekmovalni sezoni 2009/2010 pa je disciplinska komisija DOS Ljubljana prejela v obravnavo 2 primera.

Predstavnik kluba Caclit Kamnik ter predsednik Strokovnega odbora DOS Ljubljana sta podala prijavo zoper sodnika Stanislava Škerjanca. V obrazložitvi sta navedla, da se je sodnik po tekmi Srednjeevropske lige med ekipama Calcit Kamnik in ZU Žilina neprimerno vedel. Tekma je bila odigrana dne 27.11.2009 v ŠD Kamnik. Sodnik je na tekmi opravljal funkcijo linijskega sodnika. Poleg prijave nista priložila nikakršnega dokazila o dejanskem stanju na tekmi.

Predsednik disciplinske komisije DOS Ljubljana, je uspel osebno govoriti z udeleženci na tej tekmi. Sodnika na tej tekmi sta bila hrvaška mednarodna sodnika g. BRLAS Bojan in g. RAJKOVIĆ Milan. Z njima je osebno govoril pred tekmo Srednjeevropske lige v Ljubljani dne 19.12.2009. Ustna mnenja je dobil tudi od ostalih udeležencev na tej tekmi. Mnenja posameznih udeležencev na tekmi so se razlikovala. Vse udeležence na tekmi je tudi po elektronski pošti zaprosil za opis dogajanja pred tekmo, potek samega srečanja in za opis dogajanja po tekmi. Odgovora ni dobil od nikogar.

S takimi podatki je bil sklican sestanek disciplinske komisije. Vsa obstoječa dokazila so bila posredovana članom disciplinske komisije. Na sestanku komisije je ta pretehtala dokaze in sprejela sledeč sklep:

Disciplinski postopek proti sodniku Škrjanc Stanislavu se zaradi pomanjkanja dokazov zaustavi.

Drugi primer je posredoval Sekertar ZOSS. V disciplinski postopek je prijavil sodnico Ajdo Kunavar. Poleg je priložil dokazilo, da je sodnica potrdila udeležbo na turnirju in dokaz, da se turnirja ni udeležila. Sodnica bi se morala udeležiti turnirja kadetinj v dvrani OŠ Sostro dne 28.02.2010.

Predsednik disciplinske komisije DOS Ljubljana je sodnico po elektronski pošti zaprosil za obrazložitev, zakaj je manjkala na turnirju. Odgovorila mu je po elektronski pošti. Povedala je, da je zbolela in je potrebovala zdravniško pomoč. Sodnici na tem turnirju je tudi poslala sporočilo preko mobilnega telefona, da je zbolela in ne more priti na turnir.

Predsednik disciplinske komisije je sklical korespondenčno sejo. Članom komisije je poslal dokazni material. Za sodnico je predlagal sledeč ukrep:

Članici DOS Ljubljana KUNAVAR Ajdi se zaradi neudeležbe ter s tem neodgovornega obnašanja na turnirju A lige kadetinj, zahod 1, v OŠ Sostro, dne 28.02.2010, na osnovi 17. člena disciplinskega pravilnika DOS Ljubljana ter na osnovi 21. in 32. člena Pravilnika o tekmovanjih OZS izreka OPOMIN.

Z glasovanjem 1 ZA in 2 PROTI sklep NI bil sprejet, zato se sodnica Ajda Kunavar ne kaznuje.

Disciplinska komisija DOS Ljubljana poziva vse sodnike, naj se držijo pravil, o morebitnih nastalih težavah pa naj čim več in predvsem pravočasno komunicirajo med seboj.

Kamnik pod Krimom, 21.03.2010                                    Predsednik disciplinske komisije

Janez Šuštaršič l.r.