Podaja libera

Libero poda z zgornjim odbojem, pri tem pa se z eno nogo nahaja znotraj 3 metrskega prostora (stoji na črti). Napadalec izvede napadalni udarec, pri čemer se odrine za črto napada. Ali je to dovoljeno?

Libero lahko poda z zgornim odbojem znotraj trimetrskega prostora. Vendar, v tem primeru mora biti napadalni udarec izveden, ko je žoga pod nivojem mreže. V kolikor napadalec izvede udarec v trenutku, ko je žoga še nad zgornim robom mreže, libero pa je podal žogo z zgornim odbojem, mora sodnik piskati napako napada druge linije in pri tem pokaže še libera.