Napačen igralec na servisu – delo zapisnikarja

Ena izmed nalog zapisnikarja med tekmo je spremljanje pravilnega zaporedja igralcev, ki izvajajo začetni udarec (servis). V primeru, da pride napačen igralec na servis mora zapisnikar ukrepati na sledeči način:

1. zapisnikar ugotovi, da gre napačen igralec na servis
2. zapisnikar počaka, da igralec izvede začetni udarec (ne prekinja igre pred izvedbo udarca)
3. po izvedenem začetnem udarcu napačnega igralca na to opozori 2.sodnika. Če 2. sodnik ne sliši zapisnikarja lahko tudi s piščalko opozori na napačnega izvajalca začetnega udarca.

Sodniki: V tem primeru se točka dodeli nasprotni ekipi, ki zaradi osvojene točke na servis nasprotnika izvede rotacijo. Ekipi, ki je naredila napako povejte, kateri igralec gre naslednji na servis.